Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt

LỜI MỞ ĐẦU

Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; “Học đi đôi với hành”. Hưởng ứng câu nói trên, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đã và đang đào tạo các thế hệ sinh viên với phương châm trang bị kiến thức lí luận song song với việc hướng dẫn thực tập, thực hành.
Là một trong những sinh viên của Hệ Hoàn chỉnh kiến thức từ Cao đẳng lên Đại học - Khoá 7 - Chuyên ngành Kế toán tổng hợp, em đang được tham gia đợt thực tập tốt nghiệp do Nhà trường tổ chức; đợt thực tập này kéo dài hơn 3 tháng (từ ngày 20/01/2008 đến ngày 30/04/2008). Đối với bản thân em nói riêng và các bạn sinh viên nói chung, đợt thực tập tốt nghiệp này có vai trò, ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi thông qua thực tập, chúng em có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn. Đồng thời củng cố được những kiến thức đã được học, có điều kiện đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức công tác kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp cụ thể. Cũng qua đợt thực tập này chúng em sẽ phải chủ động tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, xem xét, đánh giá các hoạt động kinh doanh; vận dụng những kiến thức lí luận về hạch toán kế toán và chế độ kế toán hiện hành để đề ra các kiến nghị về phương hướng, biện pháp giải quyết các tồn tại của đơn vị mình đang tham gia thực tập. Điều này góp phần thúc đẩy sinh viên phát huy tính năng động, chủ động trong quá trình tham gia thực tập cũng như có ý thức củng cố về mặt lí luận để hoàn thành tốt khoá học hiện tại và định hướng cho tương lai.
Bất kỳ một doanh nghiệp nào được thành lập ra đều mang mục đích và kỳ vọng riêng của chủ sở hữu. Để tồn tại và phát triển buộc các doanh nghiệp này phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào việc phân tích tình hình tài chính nói chung và phân tích hiệu quả kinh doanh nói riêng đều có ý nghĩa to lớn trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng (ví dụ: các nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng, các cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế, các nhà Quản trị doanh nghiệp ) nhằm đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định tuỳ theo các mục tiêu khác nhau. Đồng thời thông tin của phân tích tình hình tài chính, phân tích hiệu quả kinh doanh giúp các nhà quản trị doanh nghiệp kiểm tra các hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, phát hiện những điểm không phù hợp để từ đó hoàn thiện cơ chế tài chính, điều chỉnh xu hướng kinh doanh, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng, phát triển bền vững. Xuất phát từ vai trò của phân tích tình hình tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh, khi thực tập tại Công ty Cổ phần Nhà Việt, em đã chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt” làm đề tài viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề của em gồm 03 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Nhà Việt.
Chương 2: Thực trạng phân tích kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt.
Chương 3: Hoàn thiện phân tích kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em sẽ trình bày về thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt và sẽ đưa ra một số giải pháp cơ bản để hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty. Tuy nhiên với trình độ và thời gian có hạn nên trong quá trình nghiên cứu, trình bày, chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em chắc khó tránh khỏi những thiếu sót. Bởi vậy, em rất mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cũng như toàn thể bạn đọc để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nhà Việt sẽ giúp ích cho bạn.