Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại Hồng Hà

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay,để đứng vững trên thương trường thì các doanh nghiệp phải đương đầu với các cuộc cạnh tranh quyết liệt.Các sản phẩm cạnh tranh xoay quanh những vấn đề như :mẫu mã,chất lượng và giá cả.Để thu hút khách hàng và nâng cao uy tín của mình,các sản phẩm cạnh tranh trên thường có mẫu mã và chất lượng tương đương ngang nhau.Vì vậy vấn đề còn lại là giá cả.Để có một mức giá vừa cạnh tranh được,vừa mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp thì có lẽ doanh nghiệp phải xác định đúng,đủ giá thành.
Vậy giá thành là cơ sở quan trọng hàng đầu để xác định giá cả sản phẩm,với vai trò này giá thành cao hay thấp là nhân tố tác động trực tiếp đến sự thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển sản xuất.
Để tình hình hạch tốn kế tốn một cách thiết thực,không thể không hạch tốn tất cả các chi phí bỏ ra và kết quả bằng tiền thu về trong hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho chi phí bỏ ra là ít nhất.Do đó yêu cầu công tác của doanh nghiệp là tính đúng,tính đủ chính xác chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sản xuất ra.
Hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là vấn đề trọng tâm của công tác hạch tốn trong công ty,giúp cho bộ máy quản lý nắm được tình hình thực hiện các định mức chi phí nguyên vật liệu,chi phí gián tiếp cho từng loại sản phẩm,tình hình tiết kiệm,phát hiện kịp thời các khả năng tiềm tàng hạ giá thành sản phẩm xác định có cơ sở kế hoạch bằng chứng từ và ghi chép có hệ thống kết quả nội bộ của từng phân xưởng,từng xí nghiệp cũng như kiểm tra tình hình chấp hành các chế độ,chính sách kinh tế của Nhà Nước.
Tính đúng,tính đủ giá thành sản phẩm là tất yếu khách quan và có tính thời sự cấp bách,vấn đề càng đặc biệt có ý nghĩa khi sản xuất của doanh nghiệp đã gắn chặt với cơ chế thị trường .Do đó công tác kế tốn chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm đã trở thành điều kiện khi tiến hành hạch tốn kế tốn tại công ty.
Qua thời gian thực tập,tìm hiểu về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và nhận thấy vai trò quan trọng của công tác hạch tốn chi phí và tính giá thành sản phẩm,được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong phòng kế tốn và sự hướng dẫn chi tiết của cô giáo PGS-TS Nguyễn Minh Phương,em đã lựa chọn đề tài : “Hoàn thiện kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại Hồng Hà” với mục đích tìm hiểu sâu hơn về quá trình hạch tốn phần hành này ở các doanh nghiệp sản xuất.
Trong phạm vi chuyên đề thực tập tốt nghiệp này em xin trình bày những phần sau:
Phần I: Tổng quan về công ty TNHH Sản Xuất-Thương mại Hồng Hà
Phần II: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất -Thương mại Hồng Hà
Phần III: Đánh giá thực trạng và phương hướng hồn thiện công tác hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuất-Thương mại Hồng Hà


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Sản Xuât-Thương mại sẽ giúp ích cho bạn.