Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10

LỜI NÓI ĐẦU

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho nền kinh tế về mặt vi mô và vĩ mô. Hiệu quả kinh tế là một vấn đề được các nhà doanh nghiệp quan tâm đến nhiều nhất kể từ khi bước vào cơ chế thị trường. Để có thể tồn tại và phát triển được trong cơ chế này, các doanh nghiệp phải tính toán tự trang trải các khoản chi phí phát sinh đồng thời phải thực hiện tiết kiệm triệt để ở tất cả các khâu để làm sao tạo ra ra lợi nhuận.
Giá thành sản phẩm cũng có các phạm trù khác của sản xuất hàng hoá có vai trò to lớn trong tổ chức sản xuất. Nó là nhân tố tác động trực tiếp đến sản xuất, đến giá cả hàng hoá, đến lợi nhuận của doanh nghiệp.
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán tại các doanh nghiệp sản xuất. Qua công tác hạch toán này, kết hợp với các tài liệu về phí tổn sản xuất, kết quả của quá trình sản xuất, tình trạng thực hiện lao động, tình hình thực hiện giá thành trong từng thời kỳ sản xuất . mà doanh nghiệp có biện pháp kiểm tra giám sát các khoản chi phí trong giá thành, tối thiểu hoá mức chi phí từ đó giảm giá thành. Vì vậy, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp cho các nhà quản lý tìm kiếm lợi nhuận và tăng cường quản trị trong doanh nghiệp.
Xuất phát từ vai trò và tác dụng của nó, khi được thực tập tại Công ty Cổ Phần May 10, em nhận thấy kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là trọng tâm trong công tác kế toán của công ty do đó em chọn chuyên đề: “Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10” cho chuyên đề của mình.
Do bước đầu tìm hiểu và nghiên cứu nên trong chuyên đề này em chỉ đi sâu tìm hiểu ở doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề bao gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần May 10.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10


Xem Thêm: Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May 10 sẽ giúp ích cho bạn.