Công tác kế toán TSCĐ hữu hình

LỜI NÓI ĐẦU

Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải có đầy đủ các yếu tố sức lao động, tư liệu lao động, và đối tượng lao động.
Bộ phận quan trọng trong các tư liệu lao động, sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh của các doanh nghiệp là tài sản cố định (TSCĐ), đó là những tư liệu lao động chủ yếu, được sử dụng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng các công trình kiến trúc, các khoản chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ vô hình
Để mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư nhằm có lợi hay khẳng định vị thế của mình trên thị trường, doanh nghiệp cần có sự đầu tư và đầu tư dài hạn, cũng là một vấn đề cần thiết với doanh nghiệp.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, các TSCĐ cũng được coi như một loại hàng hoá thông thường khác. Chính vì vậy công tác hạch toán, kế toán trong doanh nghiệp sản xuất nói chung và công ty TNHH một thành viên Vật liệu chịu lửa mang tính đặc thù nói riêng có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành.
Trong quá trình nghiên cứu, học tập về TSCĐ hữu hình em nhận thấy TSCĐ hữu hình là vấn đề mà các doanh nghiệp thường quan tâm đến. Chính vì vậy nên em chọn đề tài: "Công tác kế toán TSCĐ hữu hình" làm đề tài nghiên cứu.
Qua thời gian thực tập tại phòng kế toán công ty TNHH một thành viên Vật liệu chịu lửa, phòng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi để em hiểu rõ hơn về công việc và nhiệm vụ cũng như các nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.
Mặc dù đã cố gắng học hỏi nhưng do còn hạn chế về thời gian và trình độ nên trong quá trình viết chuyên đề em không tránh khỏi những sai sót. Vậy em rất mong được sự quan tâm chỉ bảo của các thầy, cô trong khoa và trong công ty nhằm giúp em hoàn thiện đề tài nghiên cứu này.
Em xin chân thành cảm ơn!


NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ GỒM 3 PHẦN CHÍNH :

CHƯƠNG 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU CHỊU LỬA

CHƯƠNG 2:
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU CHỊU LỬA .

CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ TSCĐ HỮU HÌNH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU CHỊU LỬA


Xem Thêm: Công tác kế toán TSCĐ hữu hình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán TSCĐ hữu hình sẽ giúp ích cho bạn.