1 số giải pháp góp phần phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng nhằm tăng thêm thu nhập tại ngânhàng NHCT (VietinBank) Hai Bà Trưng

LỜI MỞ ĐẦU

Sự chuyển đổi từ một nền kinh tế hành chính tập chung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của đất nước. Kỷ nguyên đổi mới kinh tế mở ra, hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.Với sự đa dạng hoá các loại hình sản xuất kinh doanh, cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ về chất, càng làm cho nền kinh tế phát triển sôi động. Cạnh tranh trong cơ chế thị trường là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên thì không có gì khác là phải luôn tự đổi mới.

Ở nước ta việc chuyển đổi hệ thống Ngân hàng một cấp sang hệ thống Ngân hàng hai cấp theo NQ53/HĐBT cùng với hai pháp lệnh Ngân hàng và Luật Ngân hàng đã tạo ra bước ngoặt lớn trong hoạt động Ngân hàng. Hàng loạt NHTM,Ngân hàng cổ phần, các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân với trình độ kỹ thuật tiên tiến cùng bước vào thị trường kinh doanh tiền tệ làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ ở nước ta ngày càn trở lên sôi động.

Trong cạnh tranh không có nhà kinh doanh nào, nhất là trong lĩnh vực Ngân hàng, giành được chiến thắng mà không đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một cách thụ động nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, hiện nay các Ngân hàng phát triển trên thế giới đều đã và đang tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh, xây dựng mô hình Ngân hàng với sự đa dạng các dịch vụ Ngân hàng thay thế mô hình cổ truyền chỉ với hai nghiệp vụ chủ yếu đi vay và cho vay.

Để hệ thống Ngân hàng Việt Nam có thể nhanh chóng hoà nhập vào nền kinh tế tài chính thế giới, tránh bị đào thải và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh thì phải hiện đại hoá Ngân hàng xây dựng mô hình hoạt động Ngân hàng theo hướng đa năng. Mà đặc diểm nổi bật của các Ngân hàng hiện đại _đa năng là dịch vụ chiếm tỷ trọng rất lớn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Có thể nói nó là tiêu chí đánh giá sự phát triển của một Ngân hàng hiện đại.
Qua quá trình nguyên cứu thực tế tại NHCT_HBT cũng như hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua em nhận thấy rằng đây là vấn đề sống còn quyết định uy tín của Ngân hàng và là cơ sở thắt chặt mối quan hệ khách hàng, quyết định khả năng sinh lời của Ngân hàng.

Được sợ ủng hộ và giúp đỡ của ban lãnh đạo, tập thể cán bộ nhân viên NHCT_HBT cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo em xin đề cập đến một số khía cạnh của vấn đề nêu trên và trình bầy một số ý kiến trong việc thực hiện vấn đề đó tại NHCT_HBT trong đề tài luận văn : “Một số giải pháp góp phần phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ Ngân hàng nhằm tăng thêm thu nhập tạI NHCT_HBT”

Kết cấu luận văn gồm 3 chương sau :

@ CHƯƠNG I: NHTM trong nền kinh tế và xu hướng phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ của các NHTM Việt Nam.

@ CHƯƠNG II: Tình hình hoạt động cung cấp dịch vụ và kết quả kinh doanh tại NHCT_HBT.

@ CHƯƠNG III:Một số giải pháp phát triển hoạt động cung cầp dịch vụ nhằm tăng thu nhập tại NHCT_HBT


Xem Thêm: 1 số giải pháp góp phần phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng nhằm tăng thêm thu nhập tại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số giải pháp góp phần phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng nhằm tăng thêm thu nhập tại sẽ giúp ích cho bạn.