Hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của ngân hàng NHCT (VietinBank) VN

MỞ ĐẦU

Kinh tế thế giới ngày nay đã có sự biến đổi về chất do xu hướng toàn cầu hoá và tự do hoá. Công nghệ thông tin-ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển với nhịp độ siêu tốc đã tạo nên cơ sở hạ tầng của nền văn minh kỹ thuật số, đã thâm nhập mọi ngành kinh tế, mọi lĩnh vực đời sống con người. Cuộc cách mạng phát kiến, ứng dụng Internet và thương mại điện tử đã tạo ra những biến đổi căn bản phương thức giao dịch, quản lý và sản xuất kinh doanh. Hàng loạt khái niệm mới đang định hướng tiến trình phát triển, kinh tế tri thức, thương mại điện tử, giáo dục điện tử, Chính phủ điện tử, Ngân hàng điện tử và bao gồm cả thanh toán điện tử-bộ phận cấu thành hoạt động kinh tế thương mại điện tử đã đem lại những thành tựu vượt bậc trong hoạt động của các ngân hàng hiện đại ngày nay.
Đứng trước những biến đổi đó, hệ thống thanh toán qua ngân hàng cũng được hiện đại hoá, tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế có hiệu quả và đã từng bước phát triển, tác động tích cực đến lưu thông tiền tệ, hoạt động của các doanh nghiệp, dân cư và bản thân ngân hàng. Tuy nhiên theo đánh giá khách quan, hệ thống thanh toán qua ngân hàng Việt Nam còn nhiều bất cập và là khâu yếu trong các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng. Chất lượng dịch vụ thanh toán còn nhiều hạn chế, thanh toán không dùng tiền mặt chưa phát triển, gây lãng phí, mất an toàn và kém hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các nghiệp vụ ngân hàng nói chung và hệ thống thanh toán nói riêng còn nhiều vướng mắc.
Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại là đòi hỏi bức thiết của hệ thống ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Trước vấn đề cấp thiết đó, tác giả lựa chọn chuyên đề: “Hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Công thương Việt Nam” làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp.


Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của ngân hàng NHCT (VietinBank) Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của ngân hàng NHCT (VietinBank) Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.