Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng NHCT (VietinBank) Hoàn Kiếm

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, Nước ta đã thực hiện vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trrường. Môi trường kinh tế cạnh trang đã tạo ra triển vọng và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngân hàng nói riêng. Sau khi hệ thống ngân hàng được tổ chức lại, trở thành hệ thống ngân hàng hai cấp theo nghị định 53/HĐBT, các ngân hàng thương mại đã được tách ra với tư cách là đơn vị kinh doanh tiền tệ mà mục tiêu chủ yếu của nó là tối đa hoá lợi nhuận. Nhưng đồng thời cơ chế thị trường với đầy dẫy những rủi ro bất trắc lại đặt các doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp ngân hàng) trước những thử thách khốc liệt, ngiệt ngã bởi sự cạnh tranh để tồn tại và phát triển.
Rủi do luôn là canh bệnh bẩm sinh vốn có của nền kinh tế thị trường. Gắn liền với khả năng thu lợi nhuận cao thì bao giờ cũng xuất hiện những tiềm tàng khả năng rủi ro lớn đối với nó. Đáng chú ý là trong lĩnh vực kính doanh tiền tệ khả năng rủi ro đối với các doanh nghiệp ngân hàng là con số cộng khả năng rủi ro các doanh nghiệp trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Bởi vì trong điều kiện cơ chế thị trường, nguồn vốn vay ngân hàng để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ của các doanh nghiệp bao giờ cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của họ.
Như vậy, bất kỳ sự rủi ro nào dù lớn hay nhỏ, xảy ra ở bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào có quan hệ giao dịch tín dụng với ngân hàng cũng đều gây ra rủi ro cho ngân hàng. Điều đó cho thấy rủi ro và vấn đề phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng bao giờ cũng là một vấn đề được quan tâm hàng đầu vì nó có liên quan và tác động trực tiếp đến sự sống còn của các ngân hàng.
ở nước ta vấn đề rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại đã được đề cập đến từ mấy năm nay nhưng chủ yếu mới trên phương diện lý luận. Cần có sự tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn của các ngân hàng.
Nhận thức được mối nguy hiểm và hậu quả không lường trước được do các rủi ro tín dụng ngân hàng gây ra, cùng với những kiến thức và bài học thu được trong đợt thực tập tại ngân hàng công thương hoàn kiếm, em xin mạnh dạn chọn đề tài "Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng công thương hoàn kiếm" để nghiên cứu.
Tuy nhiên, với thời gian và trình độ có hạn, kinh nghiệm thực tiến chưa nhiều nên bản luận văn không tránh khỏi thiếu sót. Mong có được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và bạn đọc.
Hoàn thành bản luận văn này em xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cán bộ ngân hàng công thương hoàn kiếm, đặc biệt là các anh chị trong phòng kinh doanh tín dụng. Em xin được bầy tỏ lòng biết ơn đối với thầy Trần Đăng Khâm là người trực tiếp hướng dẫn em trong việc nghiên cứu và hoàn thành đề tài này


Xem Thêm: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng NHCT (VietinBank) Hoàn Kiếm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ở ngân hàng NHCT (VietinBank) Hoàn Kiếm sẽ giúp ích cho bạn.