1 số giải pháp nhằm mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh ngân hàng NHCT (VietinBank) khu vực Ba Đình

LỜI NÓI ĐẦU
Người ta biết đến ngân hàng với chức năng là trung gian tiền tệ, tín dụng và thanh toán với các dịch vụ tài chính ngân hàng hết sức đa dạng. Vai trò của ngân hàng ngày càng tỏ rõ sự cần thiết của nó trong nền kinh tế hiện đại. Trong đó, chức năng thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa thiết thực đối với nền kinh tế.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt mang lại ý nghĩa kinh tế - xã hội hết sức quan trọng. Điều đó thể hiện khá rõ nét trong việc giảm chi phí lưu thông, ổn định giá trị đồng tiền và có khả năng đẩy lùi lạm phát. Mặt khác, thanh toán không dùng tiền mặt giúp đơn giản trong thanh toán, tạo tâm lý thoải mái, yên tâm và độ tin cậy cao cho khách hàng . Thực tế cho thấy rằng thanh toán không dùng tiền mặt là nhân tố tác động khá mạnh mẽ đối với dịch vụ huy động vốn, cho vay vốn và các hoạt động khác của ngân hàng. Vì lẽ đó, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp nhằm mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình”, hy vọng góp phần nhỏ bé nào đó trong việc đánh giá tình hình chung và khả năng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt qua các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam, đặc biệt là tại Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình.
Nội dung nghiên cứu gồm 3 chương như sau:
Chương I: Lý luận chung về thanh toán không dùng tiền mặt.
Chương II: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHCT khu vực Ba Đình.
Chương III: Một số giải pháp nhằm mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi Nhánh NHCT khu vực Ba Đình.
Chuyên đề này hoàn toàn là kết quả thực tập và nghiên cứu nghiêm túc của em trên cơ sở nhận thức lý luận và nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình thực tập tại Chi Nhánh NHCT khu vực Ba Đình. Dù đã cố gắng, song do điều kiện thời gian và khả năng hạn chế, chắc chắn chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý của những người quan tâm và am hiểu về vấn đề này, để em hoàn thành tốt chuyên đề này


Xem Thêm: 1 số giải pháp nhằm mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh ngân hàng NHCT (Vi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số giải pháp nhằm mở rộng công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh ngân hàng NHCT (Vi sẽ giúp ích cho bạn.