Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК

  ОГЛАВЛЕНИЕ

  ВВЕДЕНИЕ 3
  ГЛАВА 1: КОММУНИКАТИВНО-ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УСТНОЙ РЕЧИ 6
  1.1. Коммуникативный подход 6
  1.2. Основные положения коммуникативно-индивидуализированного подхода 7
  1.2.1. Коммуникативная компетенция как конечная цель обучения 8
  1.2.2. Речевое действие как единица обучения и овладения 9
  1.2.3. Функциональный подход к отбору и подаче материала 10
  1.2.4. Ситуативно-тематическое представление учебного материала 11
  1.2.5. Учёт страноведческого аспекта 13
  1.2.6. Концентрическая организация учебного материала и поэтапное обучение 14
  1.2.7. Индивидуализация обучения 15
  1.3. Особенности коммуникативного обучения иностранному языку 15
  1.3.1. Речь как деятельность 15
  1.3.2. Речевые ситуации общения 21
  1.3.3. Речевые ошибки 24
  1.3.4. Ошибки как выражения степени сформированности умений учащихся 27
  1.4. Обучение устной речи курсантов в Военно-научной Академии 30
  1.4.1. Цель и задачи обучения русскому языку в Военно-научной Академии 30
  1.4.2. Целесообразность использования учебно-речевых ситуаций при устной речи курсантов 31
  1.4.3. Система обучения русскому языку в Военно-научной Академии 32
  Выводы по первой главе
  ГЛАВА 2: ОШИБКИ В УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ И ИХ ИСПРАВЛЕНИЕ
  В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 40
  2.1. Понятие “ошибка” 40
  2.1.1. Коммуникативно значимые ошибки 41
  2.1.2. Коммуникативно незначимые ошибки 42
  2.2. Причины речевых ошибок 42
  2.2.1. Несформированность речевых навыков и умений 42
  2.2.2. Интерференция 42
  2.3. Классификация ошибок 49
  2.4. Типичные ошибки в устной речи курсантов 51
  2.4.1. Фонетические ошибки 53
  2.4.2. Лексические ошибки 54
  2.4.3. Грамматические ошибки 55
  2.5. Исправление ошибок в устной речи курсантов 58
  2.5.1. Предупреждение речевых ошибок курсантов 58
  2.5.2. Техника исправления ошибок 60
  2.6. Методы исправления ошибок 62
  2.6.1. Использование знаков 63
  2.6.2. Использование пособий 63
  2.6.3. Использование направляющих команд 64
  2.6.4. Подслушивание 64
  2.6.5. Кодирование при помощи пальцев 64
  2.6.6. Использование жестов 64
  2.6.7. Использование магнитафона 65
  2.6.8. Наблюдение 65
  2.6.9. Контроль 65
  Выводы по второй главе 67
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 70

  Xem Thêm: МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status