Mở rộng tín dụng đối với các DNV&N tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Thanh Trì, Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ ở tất cả các quốc gia trên thế giới nhằm tạo ra một một xã hội tiên tiến hơn, văn minh hơn và phát triển hơn nữa. Để hoà chung vào dòng chảy đó, không còn cách nào khác là mỗi quốc gia phải tự tìm ra một hướng đi cho riêng mình, bảo đảm sự kế thừa và phát huy những tinh hoa của xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến tốc độ phát triển kinh tế vì đây chính là yếu tố rất quan trọng để khẳng định uy tín và vị thế của quốc gia đó trên trường quốc tế, qua đó quá trình hội nhập cũng được thuận lợi hơn.
Trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia là những đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN. Lịch sử của các nước cho thấy DNVVN đã hình thành và phát triển rất sớm cả về số lượng và chất lượng, tạo điều kiện hoàn thiện nền kinh tế. Các nhà kinh tế học trên thế giới thừa nhận rằng: DNVVN giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân về nhiều mặt như: tạo ra của cải vật chất, phân phối lưu thông và dịch vụ đồng thời giải quyết việc làm cho số đông người lao động Thực tế ở các nước phát triển như Mỹ, Anh, Đức cho thấy DNVVN tạo nên khoảng 56% giá trị gia tăng, 51% kim ngạch xuất khẩu, số người lao động chiếm khoảng 75% tổng số lao động ở tất cả các doanh nghiệp.
Ở Việt Nam, trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các DNVVN ngày càng có vai trò quan trọng việc thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, chính đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước với chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước càng tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp phát triển trong đó có các DNVVN.
Hơn 10 năm đổi mới, vai trò của các DNVVN ngày được đánh giá cao thể hiện qua sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chức năng có liên quan. Tuy nhiên trong thực tế, các DNVVN còn vướng phải rất nhiều khó khăn cần được tháo gỡ như năng lực quản lý, trình độ công nhân viên, máy móc, thiết bị lạc hậu và khó khăn lớn nhất là thiếu vốn để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân của sự bất cập trên một phần do thị trường chứng khoán của ta chưa thực sự phát triển, một phần do uy tín của các DNVVN chưa đủ để đặt quan hệ TD với các tổ chức TD và chính sách hỗ trợ của nhà nước còn nhiều hạn chế vì vậy tốc độ phát triển của các DNVVN cũng chưa đạt hiệu quả tối ưu.
Một trong những nguồn cung cấp vốn cho các DNVVN là hệ thống NHTM nhưng hiện nay, dư nợ của khối doanh nghiệp này còn rất khiêm tốn mà hầu hết tập trung vào các doanh nghiệp, tổng công ty lớn hay những khoản vay có quy mô nhỏ hẳn như cho vay nông dân, hộ sản xuất , bên cạnh đó thì có những DNVVN vay vốn nhưng sử dụng không hiệu quả gây mất niềm tin ở ngân hàng, ảnh hưởng đến sự e ngại khi cấp TD cho các DNVVN khác.
Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, nguồn vốn huy động của ngân hàng luôn dư thừa trong khi vốn để sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lại luôn thiếu, để giải quyết mâu thuẫn này thì một mặt cần có sự quan tâm về phía Chính phủ nhằm đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp và kịp thời cho các DNVVN , mặt khác cần có những giải pháp về phía các tổ chức TD, cụ thể là các NHTM trong việc cung cấp nguồn vốn TD đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về vốn cho các DNVVN, tạo điều kiện cho sự phát triển của các DNVVN nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.
Xuất phát từ quan điểm đó và thực trạng hoạt động của các DNVVN hiện nay, qua một thời gian thực tập tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì, Hà Nội, sau khi nghiên cứu lý luận kết hợp với tình hình thực tế, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối với các DNVVN tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì, Hà Nội”


Xem Thêm: Mở rộng tín dụng đối với các DNV&N tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Thanh Trì, Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mở rộng tín dụng đối với các DNV&N tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Thanh Trì, Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.