Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ thép trên thị trường Hà Nội của công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng

Tính cấp thiết của đề tài.
Trong cơ chế bao cấp,nhà nươc thực hiện vai trò,chức năng quản lý của mình đối với nền kinh tế thông qua các kế hoạch và chiến lược phát triển kinh tế,thông qua các công cụ quản lý nhà nước[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">háp luật và chính sách.
Đặc điểm cơ bản hàng đầu của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh gay gắt,mỗi doanh nghiệp phải thực hiện có hiệu quả các công cụ hạch toán kinh doanh,nghĩa là tính toán cả đầu vào và đầu ra,tự sản xuất sản phẩm và quan trọng hơn là phải tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình sản xuất và kinh doanh.Tất cả những điều đó đã tạo ra những cơ hội to lơn đồng thời cũng tạo ra rất nhiều thách thức lớn đối với mỗi doanh nghiệp.
Để đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận và siêu lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải luôn đề ra những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm. Vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tiêu thụ được sản phẩm. Tiêu thụ không những là mấu chốt quyết định sự tăng trưởng mà còn quyết định đến cả khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chỉ khi nào công tác tiêu thụ sản phẩm được thực hiện tốt thì khi đó doanh nghiệp mới có doanh thu, có điều kiện để sản xuất, tăng nguồn tích luỹ cho bản thân doanh nghiệp và cho toàn xã hội. có thể khẳng định rằng một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả phải là một doanh nghiệp biết giải quyết tốt khâu tiêu thụ sản phẩm và ngày càng mở rộng được thị trường.
Xem Thêm: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ thép trên thị trường Hà Nội của công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ thép trên thị trường Hà Nội của công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng sẽ giúp ích cho bạn.