Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty xây dựng số I
LỜI MỞ ĐẦU
Để tiến hành hoạt động kinh doanh, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải có một lượng vốn nhất định. Vốn có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Song việc sử dụng vốn như thế nào để có hiệu quả mới là nhân tố quyết định cho sự phát triển cuả mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế song song tồn tại và cạnh tranh gay gắt với nhau với sự đổi mới cơ chế hiện nay, các doanh nghiệp thực sự là các đơn vị tự chủ , tự tổ chức quá trình sản xuất kinh doanh, tự chủ trong việc tìm đầu vào đầu ra của sản xuất và tự chủ về vốn. Do vậy để tồn tại và phát triển , đứng vững trong cơ chế thị trường thì bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm đến việc taọ lập quản lý và sử dụng đòng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm dem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp đặc biệt là vốn cố định.
Vốn cố định trong doanh nghiệp là một bộ phận quan trọng của vốn đầu tư nói riêng và vốn trong sản xuất kinh doanh nói chung. Quy mô vốn cố định và trình độ quản lý sử dụng nó là một nhân tố ảnh hưởng đến trình độ trang bị kỹ thuật cơ sở vật chất của doanh nghiệp. ở một vị trí then chốt như vậy nên việc quản lý và sử dụng vốn cố định được coi là một trọng điểm của công tác tài chính doanh nghiệp. Vì vậy cho đến nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc về việc sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn cố định nói riêng ở mọt số doanh nghiệp cần phải tiếp tục tìm kiếm các giải pháp để khắc phục.
Thấy rõ được tầm quan trọng của công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định, qua quá trình thực tập ở công ty xây dựng số 1, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng các cán bộ phòng tài chính kế toán, với sự mong muốn tìm hiểu thêm về vốn của doanh nghiệp, em đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý thuyết kết hợp với công tác thực tế để rút ra những ý kiến đề xuất nhỏ hy vọng sẽ góp phần nàovào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty và đó là lý do tại sao em chọn đề tài “Vốn cố định và một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng số 1”

Nội dung đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương 1 : Vốn cố định và một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh ngiệp.
Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn cố định ở công ty xây dựng số 1
Chương 3 : Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty xây dựng số 1.
Do tầm nhận thức, sự hiểu biết và những kinh nghiệm thu thập trong quá trình học tập, tìm hiểu thực tế còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện đề tài này. Rất mong được sự góp ý chỉ bảo của thầy cô và các bạn để luận văn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.

KẾT LUẬN
Nâng cao hiệu quả sư dụng vốn cố định không chỉ đặt ra riêng với doanh nghiệp nào vì nó có ỹ nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.Vì vậy,vấn đề sử dụng quản lý vốn cố định phải được thực hiện một cách nghiêm túc thường xuyên để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đối với Công ty xây dựng số 1,trong những năm qua công tác quản lý và sử dụng vốn cố định đã dược Công ty chú trọng hơn trước,hiệu quả sử dụng vốn cố định không ngừng nâng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển.Song nhìn chung kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu của Cônng ty đề ra, công tác sử dụng vốn cố định vẫn còn một số hạn chế và bất cập.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế tại Công ty xây dựng số 1 cùng với những suy nghĩ nhận thức bước đầu,em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến trong bài viết của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
Được sự hướng dẫn của thầy PGS.TS :Lê Thế Tường cùng với sự giúp đỡ của các cô các chị trong phòng kế toán, em đã hoàn thành bài viết này.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty xây dựng số I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty xây dựng số I sẽ giúp ích cho bạn.