nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng
lời nói đầu
Trong bất kỳ loại hình kinh doanh nào dù là sản xuất hay dịch vụ thì vốn cũng là một trong những yếu tố không thể thiếu được . Để đầu tư vào tài sản cố định và tài sản lưu động nhất thiết phải có vốn . Trong cơ chế thị trường mỗi doanh nghiệp là một chủ thể sản xuất kinh doanh được lập ra nhằm mục đích sinh lợi thông qua hoạt động sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ cho xã hội . Để đạt được mục tiêu đó mỗi doanh nghiệp phải phát huy hết tiềm năng vốn có của mình, tranh thủ được những điều kiện khách quan của mình tuỳ thuộc vào loại hình sản xuất của mình .
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng (THIKECO) là một đơn vị có quy mô và lượng vốn tương đối lớn . Do vậy việc quản lý và sử dụngchặt chẽ và có hiệu quả nguồn vốn của công ty là một trong những yêu cầu lớn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu được lợi nhuận cao đảm bảo trang trải cho mọi chi phí và có lợi nhuận.
Xuất phát từ lý do trên với mong ước trở thành nhà quản lý trong tương lai : Trong thời gian thực tập tại Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Và Xây dựng, được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo – Nguyễn Thị Thảo cùng lãnh đạo và cán bộ công nhân viên phòng tài chính - kế toán Công ty Tư vấn Đâù tư Phát triển và Xây dựng , em đã chọn đề tài : “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng “ cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Kết cấu của luận văn gồm những phần chính sau :
PHẦN I : Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là nhiệm vụ trọng tâm của các doanh nghiệp
PHẦN II : Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng
PHẦN III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty THIKECO

KẾT LUẬN
Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng trong thời gian đầu của quá trình chuyển đổi cơ chế Công ty đã gặp không ít khó khăn tưởng chừng như không vượt qua khỏi. Nhưng nhờ sự năng động và nhạy bén của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên mà Công ty đã đứng vững, từng bước đi lên, tạo lập và không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của mình.
Mặc dù vậy, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngày càng có những khó khăn. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong giai đoạn hiện nay là một điều cần thiết.
Luận văn tốt nghiệp với đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng” là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về thực trạng sử dụng vốn của công ty . Với khả năng của một sinh viên mới qua quá trình thực tập em hy vọng các giải pháp em đưa ra dù không nhiều song có thể giúp ích cho việc đề ra chiến lược của công ty trong thời gian tới.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn :
- Cô giáo : Nguyễn Thị Thảo
- Ban giám đốc, Phòng kế toán tài chính Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển và Xây dựng đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn này.


Xem Thêm: nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.