Công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Cty thương mại_ xây dựng Hà nội
Lời nói đầu

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã mở ra những cơ hội cho sự phát triển của các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp Thương mại nói riêng.
Doanh nghiệp Thương mại hoạt động ngằm cung cấp các hàng hoá, dịch vụ nhằm thoả mãn các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng như phương tiện giao thông đi lại như đường xá, cầu cống, và nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn xã hội.
Đối với các Doanh nghiệp này, tiêu thụ là giai đoạn cực kỳ quan trọng cho mỗi chu kỳ kinh doanh vì nó có tính chất quyết định tới sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp và cũng chỉ có thể giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì Doanh nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng của mình là: "Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng”.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản chi phối mọi loại nghiệp vụ khác. Các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi Doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho Doanh nghiệp , mà lợi nhuận chính là mục tiêu sống còn của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .
Để thực hiện mục tiêu này, Doanh nghiệp cần phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, xu hướng kinh doanh của chúng như thế nào , nên mở rộng kinh doanh chúng hay chuyển hướng kinh doanh mặt hàng khác. Do vậy việc tổ chức kế toán tiêu thụ và xác dịnh kết quả tiêu thụ như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh , đầu tư có hiệu quả nhất là vô cùng cần thiết.
Với ý nghĩa quan trọng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói chung và hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng, qua quá trình làm việc và thực tập ngay tại Cty thương mại - xây dựng Hà Nội , tôi đã chọn đề tài:
"Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở Cty thương mại _ xây dựng Hà Nội” làm đề tài thực tập của mình.
Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương :
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và các định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá taị Cty thương mại_ xây dựng Hà nội
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Cty thương mại_ xây dựng Hà nội
- 61 -

KẾT LUẬN

Qua lý luận và thực tiễn cho thấy việc tổ chức hợp lý trong quá trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của đợn vị, đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vị đối với ngân sách nhà nước .
Tổ chức hợp lý quá trình hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện bộ máy kế toán của đơn vị , giúp đơn vị có thể tiết kiệm được những yếu tố không cần thiết mà vẫn đảm bảo tính chính xác kịp thời của các báo cáo kế toán.
Trong thời gian thực tập tại phòng kế toán tài chính của công ty Thương mại Xây dựng em đã đi sâu và tìm hiểu kế toán bán hàng và xác định kết quả của công ty
Cho thấy công đã xác đình được khá nhiều mặt mạnh song bên cạnh đó còn một số tồn tại không thể tránh khỏi , em đã đưa ra ý kiến đóng góp với mục đích hoàn thiện thêm công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết qủa kinh doanh
Do kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót .Rất mong sự giúp đỡ , góp ý của thầy cô và các đồng chí phòng kế toán .
Sau cùng em xin chân thành cám ơn các thầy cô khoa kế toán và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn Tiến sỹ Nguyễn thị Lời.


Xem Thêm: Công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty thương mại_ xây d
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty thương mại_ xây d sẽ giúp ích cho bạn.