Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và
phát triển hạ tầng trung ánh

LỜI NÓI ĐẦU
Trong cơ chế thị trường hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Một trong các biện pháp để tăng lợi nhuận là tìm mọi cách để giảm chi phí ở một mức độ có thể thực hiện được.Việc hạch toán về chi phí lao động là một công việc phức tạp trong việc hạch toán chi phí kinh doanh. Hạch toán chi phí nhân công không chỉ là cơ sở để xác định khoản phải nộp ngân sách cho cơ quan phúc lợi xã hội mà còn đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền lương cho người lao động và quyền lợi của họ. Lao động có vai trò cơ bản trong quyết định sản xuất,nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động,biểu hiện củ thể bằng luật lao dộng, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn(KPCĐ)
Tiền lương là khoản thu nhập chủ yếu của người lao động,do đó họ đòi hỏi mức lương xứng đáng với sức lao động họ bỏ ra và đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của họ.Vì vậy đối với các doanh nghiệp việc lựa chọn hình thức nào cho hợp lý để thoả mãn lợi ích của người lao động và trở thành đòn bẩy kinh tế khuyến khích tăng năng xuất người lao động là một vấn đề quan trọng .Tuỳ theo đặc điểm của từng doanh ngiệp mà việc hạch toán tiền lương cho chính xác, khoa học để tính đúng, tính đủ tiền lương đảm bảo quyền lợi vật chất cho người lao động, đặc biệt là công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra được dễ dàng.
Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH , BHYT,CPCĐ . đây là quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên.Các chế độ về tiền lương và các khoản trích theo lương đã được nhà nước ban hành xong nó được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh ngiệp phụ thuộc vào tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh và vào tính chất công việc. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng trung ánh với nhiệm vụ là sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và xây dựng những công trình và hạ mục công trình, với quy mô nhỏ , như vậy thì việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp có một ý nghĩa rất quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của công ty.
Qua quá trình học tập tại trường và tìm hiểu thực tiễn, cùng với thời gian thực tập tại công ty, em nhận thấy tầm quan trọng của tiền lương và những vấn đề còn tồn tại trong công tác kế toán tiền lương tại công ty, em đã mạnh dạn chọn chuyờn đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng trung ánh, để làm báo cáo tốt nghiệp
chuyên đề thực tập gồm có 3 phần:
Phần 1:Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng trung ánh
Phần 2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phàn đầu tư và phát triển hạ tầng trung ánh
Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã chọn,em đã được sự giúp đỡ tận tình của cô chú anh chị trong phòng kế toán công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng trung ánh. Đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo : Ths Bùi Thị chanh cùng với sự cố gắng của bản thân.tuy nhiên do thời gian và trình độ với sự hiểu biết còn hạn chế nên báo cáo thực tập này không tránh khỏi thiếu sót vì vậy em rất mong và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp chỉ bảo của các thầy ,cô, trong khoa


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng tr sẽ giúp ích cho bạn.