Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vật liệu tại Công ty Bia Việt Hà


LỜI MỞ ĐẦU
​Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân thì sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thi trường các doanh nghiệp đã không ngừng cải tiến và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng xuất lao động nâng cao chất lượng sanr phẩm. Cùng với việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các doanh nghiệp còn phải chú trọng trong công tác quản lý kinh tế, trong đó công tác kế toán với tư cách là công cụ quản lý kinh tế ngày càng được củng cố và nâng cao nhằm khai thác tối đa sức mạnhvà sự hoàn thiện của nó.

Trong các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới, vì vậy chất lượng của sản phẩm sẽ phụ thuộc phần lớn vào nguyên vật liệu ding để sản xuất sản phẩm. Hơn nữa , nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu được trong bất kỳ quá trình sản xuất nào, chúng đóng một vai trò rất quan trọng chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tổ chức công tác hạch toán vật liệu là một yêu cầu tất yếu của công tác quản lý. Yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tổ chức tốt công tác kế toán vật liệu nhằm hạ thấp chi phí góp phần nâng cao lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh .
Cho nên, nghiên cứu để hợp lý hoá công tác kế toán vật liệu là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp sản xuất và của những người làm công tác kế toán.
Xuất phát từ ý nghĩa trên, là một sinh viên thực tập tại Công ty bia Việt hà, nhận thức được vai trò của kế toán, đặ biệt là kế toán nguyên vật liệu đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung và Công ty nói riêng với những kiến thức đã được trang bị ở nhà trường và tình hình thực tiễn của công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn khoa học và sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong phòng kế toán của Công ty bia Việt hà, em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vật liệu tại Công ty Bia Việt Hà"

Nội dung luận văn gồm ba chương:

Chương I :
Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất.
Chương II:
Thực trạng tổ chức công tác kế toán vật liệu ở Công ty bia Việt hà.
Chương III:
Hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở Công ty bia Việt hà


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vật liệu tại Công ty Bia Việt Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vật liệu tại Công ty Bia Việt Hà sẽ giúp ích cho bạn.