Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taị Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taị Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc


  1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”
  Với sự phát triển và biến đổi không ngừng của nền kinh tế thị tr­ường như­ hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp trong và ngoài nư­ớc phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để đem lại chữ tín và lợi nhuận cao nhất. Một trong những yếu tố được các nhà đầu tư­ và khách hàng quan tâm đó là giá thành của sản phẩm. Để cung - cầu cân bằng thì công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là công cụ cần thiết để giải quyết vấn đề trên.
  Để có đ­ược thành công không chỉ dựa vào chiến lư­ợc của từng chủ thể kinh tế mà còn phải dựa vào sự nhạy bén, nắm bắt cơ hội cũng nh­ư khả năng quản lý, điều hành trong công việc. Bài học kinh nghiệm về tổ chức quản lý đã cho thấy: ở đâu, nơi nào tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành khoa học, hợp lý thì nơi đó sẽ quản lý chi phí sản xuất tiết kiệm, giá thành sản phẩm hạ, đồng nghĩa với việc tăng lợi thế cạnh tranh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
  Hiện nay, Việt Nam đang có những ­ưu thế nhất định trong khu vực và toàn thế giới. Để làm nên một Việt Nam giàu đẹp nh­ư hôm nay, không thể không nhắc đến sự đóng góp của từng doanh nghiệp, từng công ty Hoà trong cái chung đó, Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, đổi mới sản phẩm để cạnh tranh với doanh nghiệp bạn và thực hiện mục tiêu đề ra: Sản xuất các mặt hàng đảm bảo chất lư­ợng, đẹp về mẫu mã, với gá rẻ và đem lại lợi nhuận cao nhất. Và việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ góp phần giúp công ty có những phư­ơng án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, có phư­ơng hư­ớng và những quyết định đ­úng đắn đến sự thành công trong kinh doanh.
  Chính vì vậy, trong công tác kế toán, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những công tác kế toán quan trọng nhất. Việc theo dõi, tập hợp các khoản mục chi phí trong quá trình sản xuất một cách chính xác sẽ là cơ sở, điều kiện để đ­a ra giá thành sản phẩm, từ đó định ra đ­ược giá bán hợp lý nhất, với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, tối thiểu hoá chi phí.
  Với tầm quan trọng như trên nên công tác hạch toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng cần không ngừng hoàn thiện. Nhận thức được vấn đề quan trọng trên đã thúc đẩy em lựa chọn chuyên đề “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taị Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc” làm nội dung báo cáo
  Môc lôc
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
  1.1. Tính cấp thiết của chuyên đề “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”. 1
  1.2. Mục tiêu, đối tượng thực tập. 2
  1.2.1. Mục tiêu. 2
  1.2.1.1. Mục tiêu chung. 2
  1.2.1.2. Mục tiêu cụ thể. 2
  1.2.2. Đối tượng nghiên cứu. 2
  1.3. Phạm vi, giới hạn thực tập. 3
  2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ASIA KINH BẮC 4
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 4
  2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 5
  2.2.1 . Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty. 5
  2.2.2. Chức năng,nhiệm vụ của từng bộ phận: 5
  2.3. Quy trình công nghệ sản xuất. 6
  2.4. Các yếu tố tác động tới sản xuất kinh doanh của công ty. 7
  2.5.Tình hình lao động và sử dụng lao động. 7
  2.6.Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. 8
  2.6.1.Tình hình tài sản. 8
  2.6.2. Tình hình nguồn vốn: 9
  2.7.Kết quả hoạt động kỳ trước. 9
  2.8. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc. 13
  2.8.1. Thuận lợi 13
  2.8.2. Khó khăn. 14
  3.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 15
  3.1. Những vấn đề chung về công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 15
  3.1.1. Khái niệm và những lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 15
  3.1.1.1. Chi phí sản xuất. 15
  3.1.1.2. Giá thành sản phẩm 16
  3.1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 17
  3.1.1.4. Kế toán chi phí sản xuất v à tính giá thành sản phẩm 19
  3.1.1.7. Phương pháp hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20
  3.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 22
  3.1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 22
  3.1.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 23
  3.1.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất 24
  3.1.2.3.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên 24
  3.2. Đặc điểm chung về công tác kế toán tại công ty. 34
  3.2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc. 34
  3.2.2. Chế độ kế toán công ty áp dụng. 36
  3.2.3. Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc. 37
  3.2.4. Kỳ kế toán công ty áp dụng. 39
  3.2.5. Đơn vị tiền tệ sử dụng của công ty. 39
  3.2.6 . Phương pháp hạch toán hàng tồn kho . 39
  3.2.7 .Hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách, chứng từ mà công ty sử dụng. 40
  3.2.7.1. Hệ thống tài khoản sử dụng. 40
  3.2.7.2. Hệ thống chứng từ sử dụng. 40
  3.2.7.3. Hệ thống sổ sách chứng từ sử dụng. 40
  3.3 Trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 41
  3.3.1 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 41
  3.3.2. Hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách, chứng sử dụng theo chuyên đề:” Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”. 42
  4. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 44
  4.1. Thực trạng công tác: “Hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc”. 44
  4.1.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 44
  4.1.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 54
  4.1.4. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc. 63
  4.2. Biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần ASIA Kinh Bắc. 65
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  5. 1. Kết luận. 67
  5.2. Kiến nghị 68


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taị Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taị Công ty cổ phần ASIA Kinh Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status