Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào

LỜI NÓI ĐẦU
​Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển hoá căn bản từ nền kinh tế theo chế độ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước thì việc mua bán trao đổi hàng hoá là một nhu cầu tất yếu của xã hội.
Bán hàng là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh trong một tổ chức kinh doanh Thương Mại, nó là công cụ để tổ chức hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp. Hạch toán kinh doanh đòi hỏi các kế toán viên phải thông qua việc mua bán hàng hoá để biết được lượng hàng hoá nhập, xuất, tồn từ đó xác định được doanh thu và tình hình lãi lỗ trong việc kinh doanh của doanh nghiệp.
Cửa hàng Thương Mại Hàng Đào là đơn vị trực thuộc công ty Thương Mại Dịch Vụ Tràng Thi, là một đơn vị kinh doanh nhiều loại hàng hoá nên việc mua bán hàng hoá có liên hệ chặt chẽ với nhau, vì vậy việc kiểm tra và hạch toán đầy đủ chính xác kịp thời là một yêu cầu quan trọng giúp cho đơn vị ngày một phát triển và lợi nhuận sẽ được tăng cao.
Từ nhận thức đó trên cơ sở những kiến thức có được với sự giúp đỡ của cô giáo Đặng Thị Hằng và sự hướng dẫn nhiệt tình của các bác các cô trong cửa hàng Thương Mại Hàng Đào, em đã mạnh dạn viết chuyên đề “Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào”.
Kết cấu báo cáo thực tập tốt nghiệp được trình bày theo 3 phần:
Phần 1: Phần mở đầu: Đánh giá thực trạng công tác kế toán của cửa hàng Thương Mại Hàng Đào
Phần 2: Nội dung chính của báo cáo thực tập
Phần3: Lời kết luận


Xem Thêm: Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán bán hàng tại cửa hàng Thương Mại Hàng Đào sẽ giúp ích cho bạn.