Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả tại C.ty TNHH Đạt Thành

LỜI NÓI ĐẦU

Đất nước ta đang tiến hành cải cách nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nền kinh tế đang có những chuyển biến lớn, cơ chế kinh tế mới đã khẳng định vai trò của hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ . Để phát huy vai trò tất yếu của các doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lí, điều tiết của Nhà nước đòi hỏi các Doanh nghiệp không những tích luỹ vốn và kinh nghiệm cho mình mà còn tìm chỗ đứng trên thị trường để tăng thu nhập cho người lao động và góp phần nào vào ngân sách Nhà nước.
Trong quá trình hoạt động SXKD, hoạt động tài chính - kế toán là hoạt động không thể thiếu được đối với mỗi Doanh nghiệp, bởi kế toán tài chính là phương tiện hiệu quả nhất để thông tin và kiểm tra phân tích quá trình hoạt động sản xuất của Công ty. Thông qua công tác kế toán tài chính mà khắc hoạ lên một bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách toàn diện, đầy đủ và sâu sắc nhất.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH Đạt Thành, được sự giúp đỡ nhiệt tình của ban lãnh đạo cùng các cán bộ phòng kế toán của Công ty, cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Hồng Thuý - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà nội. Em đã hoàn thành báo cáo thực tập về công tác kế toán tại công ty TNHH Đạt Thành.
Đề tài này được chia làm 3 phần:
Phần 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả.
Phần 2: Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả.
Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty TNHH Đạt Thành


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả tại công ty TNHH Đạt Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả tại công ty TNHH Đạt Thành sẽ giúp ích cho bạn.