Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Các Nghiệp Vụ Thanh Toán

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng khích lệ. Đó là những thành quả của công cuộc đổi mới cải cách nền kinh tế mà Đảng Nhà Nước và nhân dân ta đã đạt được. Với chính sách kinh tế mở đã giúp cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy đòi hỏi đến việc xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng nền kinh tế như đường xá, cầu cống đặt nền móng vững chắc cho việc phát triển cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và nghành xây dựng cơ bản đã đóng góp một phần rất lớn vào sự thay đổi này bởi nghành xây dựng cơ bản là nghành sản xuất vật chất độc lập có chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân.
Hàng năm ngân sách nhà nước phải chi cho xây dựng cơ bản một khoản rất lớn. Do vậy đòi hỏi phải tăng cường quản lý chặt chẽ và hiệu quả - Hạch toán kế toán là công cụ thực hiện các công việc đó.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay các Doanh Nghiệp muốn đứng vững và phát triển thì việc trước tiên là Doanh Nghiệp phải đưa ra cơ cấu và phương pháp quản lý chặt chẽ hợp lý để điều hành sản xuất kinh doanh. Mà kế toán là một bộ phận quan trọng cấu thành của hệ thống công cụ quản lý điều hành đó. Kế toán cũng đồng thời là công cụ quản lý đắc lực cho Nhà nước trong quản lý nền kinh tế quốc dân.
Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh Nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường là tự trang trải và làm ăn có lãi. Bởi vậy việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn bỏ ra như tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn là hết sức cần thiết đối với các Doanh Nghiệp.
Việc sử dụng vốn bằng tiền có hợp lý hiệu quả hay không sẽ quyết định sự sống còn của Doanh Nghiệp bởi vốn bằng tiền là loại vốn có tính lưu động cao, nó tham gia vào mọi khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chính vì lý do trên trong thời gian tìm hiểu thực tập tại Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 875, em đã mạnh dạn chọn đề tài : Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Các Nghiệp Vụ Thanh Toán.
Nội dung chuyên đề gồm 4 phần :
+ Phần I : Giới thiệu chung về Công Ty, Công ty xây dựng công trình giao thông 875.
+ Phần II : Cơ sơ lý luận về kế toán vốn bằng tiền.
+ Phần III :Thực trạng kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty xây dựng công trình giao thông 875.
+ Phần IV : Kiến nghị _ Kết luận


Xem Thêm: Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Các Nghiệp Vụ Thanh Toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán Vốn Bằng Tiền và Các Nghiệp Vụ Thanh Toán sẽ giúp ích cho bạn.