Nghiệp vụ kế toán ngân hàng tại NHNo&PTNT Huyện Nguyên Bình Tỉnh cao Bằng

LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta là một nước nông nghiệp bước vào thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu:”xây dựng nước ta thành một nứơc công nghiệp, có cơ sở kỹ thuật vật chất hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần, quốc phòng an ninh vững mạnh, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”. Đảng ta đã nhấn mạnh nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước là đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn liền với cô vấn đè đầu tư vốn cho sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Chính vì vậy hoạt động của nghành ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng đã có nhiều biến đổi tích cực. Các lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán quốc tế đã thu được nhiều kết quả đáng kể.
Trong nền kinh tế đất nước đang từng bứơc đi lên, ngân hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển. Chính vì vậy các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới, hiện đại hoá nghành ngân hàng ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động kinh doanh của mình. Kế toán ngân hàng, một nghiệp vụ có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, đã có những bước tiến đáng kể luôn nâng cao trình độ nghiệp vụ ứng dụng công nghệ mới nhằm phù hợp với hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời kỳ đổi mới là một nghiệp vụ phức tạp, tỉ mỉ đòi hỏi tính kịp thời cùng sự chính xác cao, việc đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại áp dụng vào nghiệp vụ kế toán đã có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý về mặt tài sản, cung cấp thông tin cho các cấp quản lý kinh doanh của ngân hàng có hiệu quả, tiết kiệm chi phí thời gian
Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của nghiệp vụ kế toán tại các Ngân Hàng, Em đã chọn chuyên đề:Nghiệp vụ kế toán ngân hàng tại NHNo&PTNT Huyện Nguyên Bình Tỉnh cao Bằng” làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp cho mình.


Xem Thêm: Nghiệp vụ kế toán ngân hàng tại NHNo&PTNT Huyện Nguyên Bình Tỉnh cao Bằng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ kế toán ngân hàng tại NHNo&PTNT Huyện Nguyên Bình Tỉnh cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.