Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ

LỜI NÓI ĐẦU
Mỗi một quốc gia để khẳng định vị trí cũng như thế lực của mình trên trường quốc tế, người ta thường xét trên góc độ kinh tế của quốc gia đó. Việt Nam trong quá trình phát triển của mình đã trải qua nhiều hình thái kinh tế khác nhau xong chỉ đến khi nền kinh tế chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước mới đạt được những thành tựu đáng kể và đang từng bước hoà nhập vào nền kinh tế trong khu vực cũng như nền kinh tế thế giới.
Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế, trong quá trình chuyển đổi công tác quản lý đang đứng trước những yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ đa dạng và không ít phức tạp. Hach toán kế toán là công cụ thu thấp, xử lý và cung cấp các thông tin về mọi hoạt động kinh tế tài chính cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Do vậy bộ Tài Chính đã ban hành một số cải cách, sửa đổi từ năm 1996 để chế độ kế toán phù hợp hơn nửa với thực trạng của nền kinh tế. Và kế toán đã trở thành công cụ tích cực trong việc điều hành, quản lý và kiểm soát mọi hoạt động kinh tế.
Chính vì vậy phải hoàn thiện công tác quản lý công tác kế toán của từng doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá đóng vai trò quan trọng, các hoạt động kinh doanh diễn ra hết sức sôi động và mạnh mẽ. Trong đó hoat động tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò quan trọng, là yếu tố quyết định đến hiệu qủa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà nhờ đó doanh nghiệp có thể phát triển và tồn tại được. Do đó, việc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện công tác tổ kế toán của toàn doanh nghiệp.
Từ những kiến thức đã học và nghiên cứu trong nhà trường, những nhận thức về diễn biến hoạt động của nền kinh tế hiện nay và nhất là qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ , thấy được tầm quan trọng của nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên em chọn đề tài cho chuyên đề này là : " Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ ".
Để thực hiện đề tài này cần áp dụng phương pháp duy vật biện chứng, kết hợp giữa lý luận với thực tiễn kế toán tại công ty để phân tích đánh giá nhằm đưa ra nhữmg kết quả chính xác nhất, đồng thời cũng vạch ra những hạn chế , thiếu sót trong công tác kế toán từ đó đưa ra các ý kiến đề xuất hay phương hướng , biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp.
Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương :
Chương I : Cơ sở lý luận về công tác kế toán tiêu thụ ở các doanh nghiệp thương mại trong điều kiện hiện nay .
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ .
Chương III : Phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở công ty Bách hoá số 5 Nam Bộ sẽ giúp ích cho bạn.