Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty CP
Kinh Doanh Phát triển Nhà Và Đô Thị Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Đầu tư

Lời mở đầu
Sự đổi mới sâu sắc cơ chế quản lý kinh tế, đòi hỏi nền kinh tế quốc gia phải được tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, nhằm tạo ra sự ổn định của môi trường kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính, lành mạnh hoá các quan hệ và các hoạt động tài chính. Sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN.
Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt, sự sống còn của Doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào sức cạnh tranh. Đối với mỗi đơn vị sản xuất kinh Doanh, là đơn vị trực tiếp tạo ra của cải vật chất, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng của toàn xã hội. Do đó muốn tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần chiếm lĩnh thị trường. Mà để đạt dược diều này, các doanh nghiệp phải có sự kết hợp tối ưu giữa các yếu tố sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý và được thị trường chấp nhận.
Ngay cả khi sự cạnh tranh không chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh về chất lượng, mà còn là sự cạnh tranh về giá cả, thì vấn đề giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm luôn được dặt lên mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Nếu như trong mô hình quản lý kinh tế cũ, doanh nghiệp sản xuất theo chỉ tiêu pháp lệnh do nhà nước giao trách nhiệm về mọi mặt: giá mua, giá bán sản phẩm. Ngày nay, doanh nghiệp quản lý chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Khi giá cả hợp lý, doanh nghiệp và sản phẩm của mình sẽ được thị trường chấp nhận, tiêu thụ nhanh, nhiều giúp doanh nghiệp có doanh thu cao, có tiền để bù đắp các chi phí bỏ ra, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước và các tổ chức cá nhân có quan hệ với các doanh nghiệp. Để doanh nghiệp thu được lợi nhuận tối đa, bí quyết thành công của nhiều doanh nghiệp cho thấy: để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm phải có một hệ thống thông tin đầy đủ kịp thời và chính xác ở các hoạt động kinh doanh phục vụ quá trình ra quyết định của các nhà quản lý.
Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường và củng cố kiến thức đã học một cách toàn diện có hệ thống, sau khi hoàn thành chương trình học tập ở Trường, đi thực tập tại Công Ty CP Kinh Doanh Phát Triển Nhà Và Đô Thị Hà Nội, được sự giúp đỡ của Cô giáo Trần Hương Nam cùng cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán của công ty và bằng kiến thức của mình, em quyết định viết về đề tài:”Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty CP Kinh Doanh Phát triển Nhà Và Đô Thị Hà Nội trực thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội”.
Luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
Chương II: Tổng quan về Công ty Cổ Phần Kinh doanh Phát triển Và Đô thị Hà Nội và thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Phát triển Nhà Và Đô Thị Hà Nội


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty CP Kinh Doanh Phát triển Nhà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty CP Kinh Doanh Phát triển Nhà sẽ giúp ích cho bạn.