Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh


  LỜI NÓI ĐẦU​Trong nền kinh tế hiện nay, khi mà các quan hệ hàng hoá tiền tệ ngày càng mở rộng và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ sản xuất ra những hàng hoá ,dịchvụ đúng số lượng chất lượng mà còn phải tiêu thụ được những sản phẩm dịch vụ đó.Cách nhanh nhất để thu hồi vốn sớm ,tạo vòng quay của vốn nhanh nhất đểkích thích bản thân các doanh nghiệp và nền kinh tế.Cùng với sự phảt triển này ,với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế hệ thống kế toán Việt Nam .Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế_tài chính đã không ngừng đổi mới hoàn thiện và phát triển .Góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính của doanh nghiệp nói chung và nâng cao hiệuquả quản lý quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
  Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh .Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về quyết định của mình.Trước những khó khăn về đổi mới nền tài chính nước nhà để tạo ra sự ổn định nền kinh tế,hệ thống luật pháp buộc các doanh nghiệp trong nước phải chuyển mình từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN.Với tư cách là một công cụ quản lý tài chính,kế toán lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính,hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính,nó giúp người quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế.Như vậy,trong điều kiện kinh tế hiện đại các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh ,các doanh nghiệp phải đạt được hiệu quả cuối cùng thông qua chỉ tiêu lợi nhuận thông qua hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó.Điều mà doanh nghiệp đều phải đề cập đến nó là để lợi nhuận thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán ,chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp).Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp rất chú trọng trong việc tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh ,bộ máy kế toán trong công ty.
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 Tính cấp thiết của việc bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thép Hương Thịnh.
  Trong nền kinh tế tập trung khi mà ba vấn đề trung tâm: sản xuất cái gì? sản xuất cho ai?và sản xuất như thế nào?đều do nhà nước quyết định.Thì công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm hàng hóa sản xuất theo kế hoạch và giá cả được ấn định từ trước.Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải tự mình quyết định ba vấn đề trung tâm thì vấn đề này càng trở nên vô cùng quan trọng.Vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm ,hàng hóa đảm bảo thu hồi vốn bù đắp chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển.Ngược lại doanh nghiệp nào không tiêu thụ được hàng hóa của mình,xác định không chính xác kết quả bán hàng sẽ dẫn đến tình trạng “lãi giả,lỗ thật” thì sớm muộn cũng đi đến chỗ phá sản.Thực tế nền kinh tế thị trường đã và đang cho thấy rõ diều đó.Để quản lý tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa thì kế toán với tư cách là một công cụ để quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình mới.
  Muốn quản lý tốt và kinh doanh có hiệu quả các doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình thực hiện doanh thu của mình qua mỗi kỳ kinh doanh để tìm ra các biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng.Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng vì doanh thu chính là cơ sở để xác định số thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước,là khoản để bù đắp vốn kinh doanh và chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp,lợi nhuận của doanh nghiệp cũng được xác định từ doanh thu.Chỉ tiêu doanh thu nói lên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ,qua đó định hướng sự phát triển kinh doanh trong tương lai.
  Ngoài ra doanh thu là yếu tố kinh doanh sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thương trường.Do đó việc phân tích để tìm ra nguyên nhân của sự tăng, giảm doanh thu trong các kỳ kinh doanh là rất quan trọng.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên qua quá trình học tập và được sự cho phép của ban giám hiệu nhà trường và khoa kinh tế đã cho chúng em một khoảng thời gian làm quen với công việc kế toán của mình.Thực tập tốt nghiệp rất quan trọng đối với mỗi sinh viên sắp ra trường.nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn nhiệm vụ của mình sắp tới trong tương lai là như thế nào? và phải làm gì?
  Để tiếp cận với thực tế và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn em đã quyết định chọn công ty cổ phần thép Hương Thịnh là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong ngành và chịu sự tác động của thị trường.em đã quyết dịnh thực tập tại” công ty cổ phần thép Hương Thịnh”được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo :Nguyễn Thị Ưng cùng với sự giúp đỡ của cán bộ kế toán trong phòng kế toán công ty,em đã thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình với đề tài:”hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh”


  MỤC LỤC
  Lời nói đầu 1
  1. Đặt vấn đề 2
  1.1 Tính cấp thiết của việc bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thép Hương Thịnh. 2
  1.2. Mục tiêu,đối tượng 3
  1.2.1 Mục tiêu chung: 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 3
  1.2.3 Đối tượng: 3
  1.3. Phạm vi, giới hạn 4
  1.3.1. Phạm vi không gian: 4
  1.3.2: Phạm vi thời gian: 4
  2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu: 4
  2.1 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4
  2.2 Tình hình lao động và sử dụng lao động: 8
  2.3 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty: 9
  2.4. Kết quả hoạt động kỳ trước của công ty: 9
  2.5 Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động: 11
  2.5.1 Thuận lợi 11
  2.5.2 khó khăn 12
  3. Tổng quan vấn đề nghiên cứu: 13
  3.1 Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ: 13
  3.1.1 Khái niệm bán hàng và thời điẻm xác định doanh thu: 13
  3.1.2 Các phương thức bán hàng và xác định doanh thu bán hàng: 13
  3.1.3 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 16
  3.1.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 21
  3.1.5 Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 23
  3.1.6 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thép Hương Thịnh. 27
  3.1.6.1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 27
  3.1.6.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 32
  4.Thực trạng hạch toán của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả trong tháng 4 năm 2010 38
  4.1. Thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần thép Hương thịnh 38
  4.1.1. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty . 38
  4.1.2 Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký Chung. 40
  4.1.3-Hình thức tổ chức kế toán 41
  4.1.4- Hệ thống sổ sách chứng từ mà đơn vị sử dụng. 41
  4.1.5- Hệ thống tài khoản công ty sử dụng. 41
  4.2 Biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thép Hương Thịnh. 59
  4.2.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ 59
  4.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ. 60
  5. Kết luận 61
  6. Tài liệu tham khảo. 62


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status