Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng công trình
Hưng Thịnh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY GẠCH LÁT HOA VÀ MÁ PHANH Ô TÔ HÀ NỘI
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà Máy
1.2. Một số đặc điểm của Nhà Máy.
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Nhà Máy.
1.2.2. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất.
1.3. Cơ cấu tổ chứcbộ máy quản lý của Nhà Máy.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TẠI NHÀ MÁY
2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính
của Nhà Máy.
2.1.1. Đánh giá sự biến động về tổng tài sản.
2.1.2. Xem xét ba mối quan hệ cân đối lớn.
2.2. phân tích cơ cấu tài sản.
2.3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn.
2.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
2.4.1. Phân tích tình hình thanh toán.
2.4.2. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán.
2.5. Phân tích hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh.
2.5.1. Phân tích hệ thống chỉ tiêu tổng quát.
2.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.
2.5.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định.
2.5.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
2.6. Đánh giá tổng quát về tình hình tài chính
của Nhà Máy.
2.6.1. Những kết quả đạt được.
2.6.2. Những tồn tại cần giả quyết.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
& GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA NHÀ MÁY.
3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển.
3.2. Một số gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Nhà Máy.
3.2.1. Về phía Nhà Máy.
3.2.2. Một số kiến nghị đối với Nhà Nước.
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng công trình Hưng Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.