Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xe dập, xe máy Đống Đa Hà Nội

LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu hướng toàn cầu hoá, hoà nhập không hoà tan. Nước ta đã ý thức được xu hướng của thời đại mới, đã chuyển từ nền kinh tế quan liêu bao cấp san nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước đã và đang phát huy vai trò của nó tạo ra những điều kiện và cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng được mọc lên, cơ cấu tổ chưc, quản lý có nhiều phương pháp sáng tạo khác nhau.
đặc biệt trong cơ chế thị trường doanh nghiệp sản xuất đã và đang được mọi cấp, mọi ngành, mọi người trong toàn xã hội quan tâm. Bởi doanh nghiệp sản xuất là đơn vị trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. C.Mac và Ănghen đã nói:” sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người”. Nhưng không phải doanh nghiệp sản xuất nào cũng có thể tồn tại và phát triển mà đòi hỏi phải đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của xã hội là: Chất lượng sản phẩm cao, giá thành hạ. Chỉ có doanh nghiệp nào sử dụng một cách hữu hiệu công cụ quản lý kinh tế thì mới tồn tại và phát triển.
Thực hiện chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 1141-TC/QĐ/ CĐKT ngày 01/ 11/ 1995 của bộ trưởng bộ tài chính, công tác kế toán đã có nhiều chuyển biến thực sự và là công cụ đắc lực trong công tác quản lý. Bên cạnh đó để phù hợp với cơ chế tài chiónh cũng như phù hợp với đặc thù của các ngành, đồng thời hoà nhập với môi trường kinh tế và thị trường thế giới. Bộ tài chính thường xuyên sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán, việc này cung cấp đầy đủ hơn những thông tin cho các nhà quản lý và cơ quan chức năng.
Hạch toán kế toán là một trong những công cụ doanh nghiệp sử dụng để quản lý hoạt động kinh tế, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm đảm bảo sản xuất được liên tục, quản lý và sử dụng một cách tốt nhất các yếu tố chi phí tạo được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Trong đó yếu tố nguyên vật liệu là nhân tố cơ bản để đảm bảo cho quá trình hoạt động sản xuất được liên tục, là cơ sở vật chất tạo ra thực thể sản xuất, chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí và giá thành sản phẩm, tác động rất lớn đến hiệu quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó việc hạch toán nguyên vật liệu là không thể thiếu được trong doanh nghiệp sản xuất.
Sau môt thời gian thực tập tại Công ty xe đạp, xe máy Đống Đa thuộc liên hiệp xe đạp, xe máy Hà Nội (LĩEHA), sản phẩm chính của Công ty là các loại phụ tùng xe đạp, xe máy. Em thấy Công ty phải cạnh tranh rất liớn đối với các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước. Do đó chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm là rất quan trọng, mà chi phí nguyên vật liệu chiếm 75% giá thành sản phẩm, nguyên vật liệu ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của sản phẩm. Vì thế, em nhận thấy tầm quan trọng của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất kinh doanh, sự cần thiết phải quản lý, tiết kiệm nguyên vật liệu.Nhận thức được những khó khăn, thuận lợi của công tác hạch toán nguyên vật liệu, em mạnh dạn đi sâu vào ngiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xe dập, xe máy Đống Đa Hà Nội”. Đề tài gồm hai phần chính:
Phần I : Tổng quan về công ty xe đạp, xe máy Đống Đa Hà Nội.
Phần II: Tình hình thực tế công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xe đạp, xe máy Đống Đa Hà Nội.
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhắm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xe dập, xe máy Đống Đa Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xe dập, xe máy Đống Đa Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.