Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

LỜI NÓI ĐẦU
Từ khi có sự đổi mới nền kinh tế thị trường từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp luôn luôn phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng. Điều đó có nghĩa các doanh nghiệp bắt buộc phải chủ động tìm kiếm các nguồn lực đầu vào cũng như các nguồn lực đầu ra. Doanh nghiệp phải tự bù đắp trang trải chi phí và đảm bảo có lãi. Ngày nay, nền kinh tế thị trường phát triển như vũ bão. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải tạo cho sản phẩm của mình có thế đứng trên thị trường có như vậy doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển được. Để sản phẩm chiếm vị thế cao trong thị trường trước hết phải đảm bảo điều kiện chất lượng, mẫu mã, giá cả, thời gian.
Không phải bất cứ mặt hàng nào có chất lượng cao cũng được người tiêu dùng chấp nhận ngay. Mà nó cần phải có giá cả hợp lý, phù hợp với mức thu nhập của người tiêu dùng. Đặc biệt trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay phần lớn người tiêu dùng đều có mức thu nhập thấp nên điều họ quan tâm nhất đó là giá cả. Chính vì vậy hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí là biện pháp cơ bản nhất để tăng lợi nhuận và tạo được sức cạnh tranh trên thị trường.
Muốn đạt được đỉnh cao của kinh doanh , doanh nghiệp phải có các tổ chức hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm hợp lý đảm bảo điều kiện đúng , đủ để cung cấp thông tin chính xác cho đối tượng quan tâm . Thông tin chi phí và giá thành sản phẩm có ý nghĩa sâu sắc đối với quản trị doanh nghiệp, vì trên cơ sở thông tin đó người quản lý mới xây dựng được một cơ cấu hợp lý nhất trong kinh doanh.
Hiện nay, trên nền kinh tế thị trường Việt Nam tiêu thức tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm là điều quan tâm nhất đối với nhà kinh doanh cũng như người tiêu dùng . Chính vì thế mà trong thời gian đi thực tập tại công ty TNHH Đại Thanh tôi đã đi xâu nghiên cứu “ Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ” của công ty. Qua thời gian đi thực tế và nghiên cứu học tập trong nhà trường , tôi xin đóng góp ý kiến của mình về công tác kế toán và tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thông qua chuyên đề này .
Nội dung chuyên đề gồm ba phần chính :
Phần I : Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất.
Phần II : Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Đại Thanh.
Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Xem Thêm: Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.