Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng

LỜI NÓI ĐẦU
Kể từ khi nhà nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình bằng sự tự thân vận động, bằng chính khả năng của mình, họ phải tự lựa chọn đường đi cho những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của mình, họ được tự do kinh doanh dưới sự điều tiết của Nhà nước theo nguyên tắc "Lấy thu bù chi" để có lãi.
Doanh nghiệp là một phần tử cấu thành nên nền KTQD, là nơi trực tiếp tiến hành sản xuất kinh doanh để sản xuất ra những sản phẩm, thực hiện cung cấp các loại lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Kế toán là một trong những công cụ quản lý quan trọng để quản lý một cách hữu hiệu nhất đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí sản xuất kinh doanh về các loại đối tượng lao động, tư liệu lao động, lao động của con người các chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác và sau khi kết thúc mỗi kỳ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải biết được số chi phí đã chi ra là bao nhiêu, để xác định kết quả của sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp lãi hay lỗ điều này rất quan trọng vì nó liên quan tới sự sống còn của doanh nghiệp vì vậy doanh nghiệp phải hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Doanh nghiệp không những đảm bảo quá trình tái sản xuất giản đơn mà còn phải có lãi, đó là sự chênh lệch giữa giá cả tiêu thụ sản phẩm lao vụ trên thị trường với giá thành thực tế của sản phẩm lao vụ đó để tiến hành mở rộng sản xuất cải tiến sản phẩm, công nghệ sản xuất tìm và mở rộng thị trường sau khi chu kỳ sống của sản phẩm đó đã kết thúc. Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp xác định được lỗ lãi để đưa ra những quyết định quản lý kịp thời và tìm ra những khâu trọng yếu có thể làm giảm chi phí sản xuất xuống đến mức thấp nhất nhằm hạ thấp giá thành sản phẩm nâng cao thu nhập và lợi nhuận để lại cho doanh nghiệp.
Thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Sau quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, đặc biệt là sau đợt thực tập tốt nghiệp tại công ty XDCTGT 842. Em thấy rằng việc nghiên cứu đề tài "kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng" là rất bổ ích và phục vụ tích cực cho những chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình công tác sau này của mình. Sau khi nhận đề tài tốt nghiệp này em đã tập trung nghiên cứu các tài liệu có liên quan trong trường ĐHGTVT, trường ĐHTCKT, trường ĐHKTQD . biên soạn và số liệu thực tế tại công ty XDCTGT 842 để hoàn thành đề tài này.
Nội dung đề tài được chia làm 3 phần:
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.
PHẦN 2: VẬN DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỂ TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY XDCTGT 842.
PHẦN 3: NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.