Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua, cùng với tiến trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước đã và đang đổi mới toàn diện, từng bước vươn lên khẳng định vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế đất nước. Trước những qui luật khắt khe của thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại đòi hỏi phải có chiến lược kinh doanh linh hoạt và hiệu quả, phải biết tận dụng tối đa ưu thế của mình để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ góp phần làm tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, đồng thời góp phân thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
Các doanh nghiệp thương mại có vai trò là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Do đó, việc tổ chức tốt khâu tiêu thụ hàng hoá càng có ý nghĩa quan trọng, nó góp phần tối đa hoá lợi nhuận trong quá trình kinh doanh.
Tiêu thụ tốt thể hiện uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, tạo ra các mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà đầu tư . hoạt động kinh doanh có điều kiện mở rộng, diễn ra liên tục và có hiệu quả. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá sẽ cho doanh nghiệp có được cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động kinh doanh của mình một cách cụ thể qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ, lãi. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh để đầu tư vào doanh nghiệp có hiệu quả nhất.
Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động, nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức tiêu thụ hàng hoá cũng như hạch toán tiêu thụ em đã quyết định chọn đề tài:
“Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động”.
Mục địch của đề tài này là vận dụng lý luận về công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thu hàng hoá vào nghiên cứu thực tiễn công tác kế toán tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động. Trên cơ sở đó, phân tích những tồn tại, đưa ra phương hướng giải quyết nhằm góp phần nhỏ vào việc hoàn thiện công tác kế toán tại công ty. Để đạt được mục đích trên, bố cục chuyên đề ngoài phân mở bài, kết luận gồm ba phần chính:
Phần I: Lý luận chung về tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động.
PhầnIII: Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty tạp phẩm và bả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty tạp phẩm và bả sẽ giúp ích cho bạn.