Hoạch toán kế toán cại Xí nghiệp xây lắp sông Đà

Xí nghiệp Sông Đà 207 là đơn vị trực thuộc Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO), thuộc Tổng Công Ty xây dựng Sông Đà. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp Sông Đà 207 là thi công xây dựng các công trình trong và ngoài Tổng công ty.
Tiền thân của Xí nghiệp Sông Đà 207 là Xí nghiệp xây lắp số 1 thuộc Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà được thành lập từ tháng 6 năm 2002. Với chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của từng công ty thuộc Tổng công ty Sông Đà, từ ngày 10/8/2003, Xí nghiệp xây lắp số 1 được sát nhập vào Công ty Sông Đà 2 thành Xí nghiệp Sông Đà 207 như ngày nay. Trụ sở của Xí nghiệp hiện đặt tại tầng 1, Tòa nhà Sông Đà - Phường Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty và với sự nhạy bén, năng động của Ban lãnh đạo cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, bước đầu Xí nghiệp Sông Đà 207 đã đạt được những thành tựu đáng kể: thị trường ngày càng mở rộng, doanh thu ngày càng tăng, thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp ngày càng được nâng cao và ổn định
CHƯƠNG I Lí LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Chương II- Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông Đà 207


Xem Thêm: Hoạch toán kế toán cại Xí nghiệp xây lắp sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch toán kế toán cại Xí nghiệp xây lắp sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.