Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long

LỜI NÓI ĐẦU


Trong sự nghiệp công nhiệp hoá hiện đại hoá đất nước, kế toán là một công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vĩ mô và vi mô. Cơ chế thị trường đồi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do đó công tác tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm luôn được coi là công tác trọng tâm của kế toán các doanh nghiệp sản xuất.
Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, hầu như không có sự độc quyền về giá dưới mọi hình thức nào. Các doanh nghiệp luôn định giá bán sản phẩm làm vũ khí cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Vì vậy, muốn giữ vững trên thị trường các doanh nghiệp luôn phải tìm cách hạ giá thành sản phẩm của mình một cách hợp lý mà khách hàng có thể chấp nhận được. Một trong những công cụ giúp cho công tác tổ cho quản lý sản xuất, mang lại hiệu quả nhất là hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.
Sự cạnh tranh về giá trên thị trường được thể hiện rõ hơn trong các doanh nghiệp xây dung. Đặc điểm tổ chức ở các doanh nghiệp này có một số đặc đIểm khác với các doanh nghiệp sản xuất khác bởi sản phẩm xây lắp có đặc đIểm riêng biệt và có ảnh hưởng lớn đến tổ chức kế toán. Sản phẩm xây lắp là những công trình xây dựng, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp và mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm lâu dài. Vì vậy, đặc điểm của sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán trong đơn vị xây lắp chủ yếu ở nội dung, phương pháp, trình tự hạch toán chi phí sản xuất, phân loại chi phí, cơ cấu giá thành xây lắp.
Đối tượng hạch toán ở đây có thể là công trình, hạng mục công trình. Nó rất đa dạng và phức tạp vì công trình thường kéo dài nhiều thời gian, qua nhiều kỳ kế toán. Bởi vậy việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản không phải là vấn đề đơn giản, đó không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của kế toán mà còn là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Ý thức được vấn đề trên, sau một thời gian thực tập tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long, được sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị các phòng ban nhất là phòng Tài chính – kế toán của công ty và sự hướng dẫn của thày giáo Nguyễn Xuân Thiên, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long” làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
Mục đích của khoá luận là vận dụng lý luận về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đã được học tại giảng đường Đại học vào việc nghiên cứu thực tế tại công ty cổ phần xây dựng số4 Thăng Long, từ đó phân tích những mặt còn tồn tại, đưa ra ý kiến đóng góp phần nhỏ bé của mình vào việc hoàn thiện công tác kế toán.
NgoàI lời mở đầu, kết luận, danh mục tìa liệu tham khảo, kết cấu của bản khoá luận gồm có 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về tạp hợp hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.
Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phàn xây dựng số 4 Thăng Long


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng sẽ giúp ích cho bạn.