Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm hà tây

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, khi xoá bỏ cơ chế bao cấp tập trung, chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại trở thành mối quan tâm lớn của các Doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Tuy nhiên trong xu thế hoà nhập với thế giới hiện nay sẽ không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa các Doanh nghiệp trong nước với Doanh nghiệp nước ngoài mà giữa các Doanh nghiệp trong nước cũng có sự đua tranh quyết kiệt. Để đứng vững trong cạnh tranh và không ngừng phát triển mở rộng sản xuất ngoài vấn đề nâng cao và cải tiến kỹ thuật còn đòi hỏi các Doanh nghiệp phải chú ý đến việc tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm mà vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong đó khâu quản lý chi phí nguyên vật liệu là rất quan trọng, để làm tốt được việc này thì ngay từ khâu thu mua, nhập xuất, dự trữ đến sử dụng nguyên vật liệu phải được ghi chép, phản ánh một cách chính xác và kịp thời từ đó đề ra những biện pháp quản lý nguyên vật liệu nói riêng và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Doanh nghiệp nói chung một cách khoa học, hợp lý và đúng đắn.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, em đã nhận thấy tầm quan trọng của chi phí nguyên vật liệu cũng như kế toán nguyên vật liệu đối với sản xuất kinh doanh và những bức xúc xung quanh việc hạch toán nguyên vật liệu. Em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:

“HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY”.
Chuyên đề gồm 3 phần:
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY.
PHẦN III: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY


Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm hà tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dược phẩm hà tây sẽ giúp ích cho bạn.