Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn, xây dựng công trình Hoàng Hà


Lời mở đầu

Sản xuất kinh doanh đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển về kinh tế của một xã hội, bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải sản xuất kinh doanh. Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động, lực lượng lao động để tác động vào các vật thể dạng vật chất của tự nhiên để tạo ra hàng háo cho con người sử dụng, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi khách quan của con người muốn tồn tại duy trì sự sống.
Hầu hết nền kinh tế các nước trên thế giới là nền kinh tế thị trường tự do. ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước. Để đáp ứng đòi hỏi của kinh tế thị trường, yêu cầu đặt ra cho các nhà sản xuất là phải có những phương pháp giảm tối thiểu chi phí để giảm giá bán mà vẫn giữ được chất lượng sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường
Chi phí lớn nhất trong sản xuất kinh doanh là chi phí nguyên vật liệu. Vì vậy, muốn đạt được mục tiêu các doanh nghiệp phải tổ chức quản trị tốt để tiết kiệm nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Hạch toán kế toán là công cụ quản lý kinh tế tài chính, đảm nhiệm việc cung cấp thông tin kinh tế đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các nhà quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác sự tham gia của ba yếu tố cơ bản là: Đối tượng lao động, tư liệu lao động và sức lao động. Hạch toán chi phí sản xuất là bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ công tác hạch toán ,trong đó việc hạch toán vật liệu đòi hỏi phải chính xác, khoa học, có phương pháp hợp lý để vật liệu được sử dụng một cách triệt để, có hiệu quả, đem lại lợi ích cao nhất. Đồng thời phản ánh cho người quản lý những ý kiến, phương pháp tốt nhất để giảm được chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp
Vì vậy việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn trong công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu. Vì những lý do như vậy nên qua thời gian nghiên cứu công tác hạch toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà- Hà Nội, em đã chọn cho mình đề tài:Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn, xây dựng công trình Hoàng Hà- Hà Nội làm đề tài cho báo cáo tốt nghiệp của mình.


NỘI DUNG BÁO CÁO GỒM BA PHẦN:

PHẦN I:Lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vật liệu trong sản xuất kinh doanh.
PHẦN II: Thực trạng hạch toán kế toán vật liệu tại Công ty “ trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà- Hà Nội
PHẦN III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vật liệu tại Công ty “ trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà - Hà Nội”


Xem Thêm: Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn, xây dựng công trình Hoàng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn, xây dựng công trình Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.