Kế toán TTSP hàng hoá ở nhà hàng Thuỳ

LỜI MỞ ĐẦU
Để nước ta có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay đó không chỉ là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, mà còn có sự đóng góp to lớn của tất cả các ngành kinh tế trong nước mà đặc biệt nhất là ngành Thương mại.
Tuy nhiên để ngành Thương mại thông qua các Công ty, các doanh nghiệp thương nghiệp thật sự đóng một vai trò quan trọng, làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng một mặt thúc đẩy sản xuất phát triển, mặt khác kích thích nhu cầu tiêu dùng, góp phần to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước, thì khâu tiêu thụ hàng hoá, một khâu quan trọng nhất trong quá trình lưu chuyển hàng hoá không thể thiếu được và đóng vai trò quyết định.
Hơn thế nữa, trong cơ chế thị trường hiện nay khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở các doanh nghiệp càng trở nên đặc biệt quan trọng khi kết quả của nó là một trong những chỉ tiêu thiết yếu để đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lại phải chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh đang diễn ra ngày một gay gắt, khốc liệt. Tốc độ tiêu thụ hàng hoá nhanh hay chậm đều ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của doanh nghiệp đó.
Vì vậy, muốn cho tốc độ tiêu thụ hàng hoá tăng càng cao, khả năng bên vững của doanh nghiệp càng lớn mạnh, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ dùng những biện pháp hữu hiệu kịp thời để nhằm tăng doanh thu mà còn phải có đội ngũ nhân viên làm công tác kế toán có tay nghề vững chắc đầy kinh nghiệm, kịp thời chính xác. Công tác quản lý kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp cũng phải được thực hiện chặt chẽ, chu đáo. Tất cả những điều đó sẽ là một cơ sở vững chắc để doanh nghiệp thực hiện tốt các khâu còn lại, cũng như những khâu có liên quan trong quá trình lưu chuyển hàng hoá ở kỳ sản xuất kinh doanh tiếp đến.
Chính vì vậy, công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tại các doanh nghiệp là cực kì quan trọng và cần thiết phải đi sâu vào nghiên cứu cụ thể.
Qua thời gian thực hiện ở nhà hàng Thuỳ Linh, với sự giúp đỡ của các cán bộ quản lý nhà hàng, đặc biệt là các cán bộ kế toán, cùng sự giúp đỡ của thầy cô hướng dẫn, em đã tìm hiểu toàn bộ công tác kế toán của nhà hàng và em xin đi sâu vào đề tài “Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở nhà hàng Thuỳ Linh để làm chuyên đề tốt nghiệp.
Chuyên đề này gồm những nội dung chính sau:
Phần I: Những vấn đề cơ bản về kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.
Phần II: Thực trạng của kế toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
Phần III: Một số kiến nghị về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở nhà hàng Thuỳ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở nhà hàng Thuỳ sẽ giúp ích cho bạn.