Công tác kế toán tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải không ngừng cải tiến mặt hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu sản xuất của các doanh nghiệp là đáp ứng nhu cầu thị trường và đạt tới lợi nhuận tối đa. Muốn vậy các doanh nghiệp phải luôn luôn chú ý đầu tư chiều sâu: nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật của cán bộ, công nhân sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến.
Máy móc thiết bị là bộ phận chủ yếu của TSCĐ, TSCĐ là bộ phận cơ bản nhất của vốn kinh doanh (vốn cố định) và nó là bộ phận chủ yếu tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp. Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất ra sản phẩm và là điều kiện cần thiết để giảm nhẹ sức lao động. Trong thời đại ngày nay, khi mà khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ lại càng được coi trọng.
Thực tế chỉ ra rằng, không phải chỉ là có TSCĐ và sử dụng nó mà quan trọng là quản lý và sử dụng nó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ tiêu được xem xét thường là một đồng vốn TSCĐ bỏ ra, sẽ đạt được bao nhiêu đồng doanh thu và sẽ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Đồng thời, nó còn được thể hiện trên chất lượng của sản phẩm sản xuất ra. Vì vậy, cần phải xây dựng được chu trình quản lý TSCĐ một cách khoa học. Điều này không chỉ có ý nghĩa về hiệu quả kinh tế mà còn giúp cho việc hạch toán TSCĐ một cách khoa học, chính xác . Kế toán được coi như một phương tiện chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ.
Tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây công ty cùng với sự nỗ lực đổi mới trong tất cả các lĩnh vực công tác kế toán cũng đã và đang cải tiến hoàn thiện dần, nhằm mục đích thực hiện vai trò trọng trách của mình. Trên thực tế, việc quản lý và sử dụng TSCĐ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây là rất khó khăn, phạm vi hoạt động rộng, phân tán. Làm thế nào để quản lý và sử dụng TSCĐ ngày một hiệu quả hơn? Câu hỏi đó luôn là mối quan tâm của lãnh đạo và hàng ngũ kế toán ở đây.
Do hạn chế về mặt kiến thức, đồng thời do thời gian thực tập ở Công ty không nhiều nên bài viết của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em mong các thầy cô giáo và bạn đọc góp ý bổ sung thêm cho báo cáocủa em được chặt chẽ và khả thi hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Phú Giang đã tận tình hướng dẫn, dạy bảo, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này.
Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cô chú, anh chị trong Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt thực tiễn và cung cấp những tài liệu quan trọng làm cơ sở để nghiên cứu đề tài, giúp em hoàn thành báo cáo.

* Nội dung đề tài gồm 3 phần chính:
Phần I: Cơ sở lý luận của công tác hạch toán TSCĐ với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Phần II: Tình hình thực tế về hạch toán và quản lý TSCĐ của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây


Xem Thêm: Công tác kế toán tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Pertolimex Hà tây sẽ giúp ích cho bạn.