Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản út và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 20

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thực hiện chế độ hạch toán độc lập và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mình nhằm đạt được mục tiêu cơ bản và lâu dài đó là lợi nhuận. Việc quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm sẽ làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, do vậy vấn đề này đã và đang là vấn đề được các doanh nghiệp rất quan tâm. Hơn nữa, việc quản lý chi phí, tìm biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất còn có tác dụng tiết kiệm các nguồn lực cho nền sản xuất xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế bởi chính các doanh nghiệp là những tế bào quan trọng nền kinh tế quốc dân.
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đúng, đủ, chính xác, kịp thời sẽ giúp cho công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh trong sản xuất, cung cấp thông tin cho quản lý từ đó phấn đấu hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có như vậy doanh nghiệp mới thực hiện được hạch toán kinh doanh độc lập một cách có hiệu quả.
Xuất phát từ nhận thức vai trò quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản út và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 20”
Nội dung chuyên đề kế toán trưởng được kết cấu 2 phần chính sau:
Phần 1: Về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và phương hướng hoàn thiện.
Do thời gian và trình độ còn hạn chế cũng như kinh nghiệm thực tế còn ít nên bài viết này của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo và góp ý kiến của thầy giáo để bài viết của em được hoàn thiện và sâu sắc hơn.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản út và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản út và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 20 sẽ giúp ích cho bạn.