Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Phân tích tài chính công ty tư vấn giám sát công trình

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tài chính công ty tư vấn giám sát công trình


  Mục lục

  Chương 1. Những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp .3

  1.1. Khái niệm và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp . .3
  1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 3
  1.1.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp .3
  1.1.2.1.Đối với người quản lý doanh nghiệp 4
  1.1.2.2.Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp .6
  1.1.2.3. Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp .7
  1.1.2.4.Đối với người lao động trong doanh nghiệp 7
  1.1.2.5.Đối với các cơ quan quản lý nhà nước . .8
  1.1.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính . 9
  1.2. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính 9
  1.2.1. Thông tin chung 9
  1.2.2. Thông tin theo ngành kinh tế .9
  1.2.3. Thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp . 10
  1.2.3.1. Bảng cân đối kế toán . .10
  1.2.3.2. Báo cáo kết qủa kinh doanh . 12
  1.2.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . 13
  1.2.3.4. Thuyết minh báo cáo tài chính .14
  1.3. Các bước và trình tự tiến hành phân tích tài chính 18
  1.3.1.Các bước tiến hành phân tích tài chính 18
  1.3.1.1. Thu thập thông tin 18
  1.3.1.2. Xử lý thông tin . 18
  1.3.1.3. Dự đoán và quyết định . 18
  1.3.2.Trình tự phân tích tài chính .18
  1.4. Các phương pháp phân tích tài chính 19
  1.4.1. Phương pháp so sánh 20
  1.4.2. Phương pháp loại trừ .21
  1.4.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn .22
  1.4.2.2. Phương pháp số chênh lệch . . 24
  1.4.3. Phương pháp liên hệ . 24
  1.4.3.1. Phương pháp liên hệ cân đối 24
  1.4.3.2. Phương pháp liên hệ thuận nghịch .24
  1.4.3.3.Phương pháp liên hệ tương quan 25
  1.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp . 26
  1.5.1. Phân tích khái quát và phân tích chi tiết tình hình tài chính .26
  1.5.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính .26
  1.5.1.2. Phân tích chi tiết tình hình tài chính 27
  1.5.2. Phân tích các hoạt động tài chính và phân tích các tỷ lệ tài chính 27
  1.5.2.1.Phân tích các tỷ lệ tài chính .27
  1.5.2.1.1. Các tỷ lệ về khả năng thanh toán 28
  1.5.2.1.2.Các tỷ lệ về khả năng cân đối vốn 30
  1.5.2.1.3. Các tỷ lệ về khả năng hoạt động .33
  1.5.2.4. Các tỷ lệ về khả năng sinh lời .37
  1.5.2.2. Phân tích các hoạt động tài chính .38
  1.5.2.2.1. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 38
  1.5.2.2.2.Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh .39
  1.5.2.2.3. Phân tích các dòng ngân quỹ của doanh nghiệp 44
  1.6. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài chính. .45
  1.6.1.Chất lượng thông tin sử dụng . 45
  1.6.2.Trình độ cán bộ phân tích 46
  1.6.3. Hệ thống các chỉ tiêu trung bình ngành .46
  Chương 2. phân tích tình hình tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .48
  2.1. Giới thiệu chung về công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .48
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty tư vấn và giám sát xây dựng công trình. . 48
  2.1.2. Quá trình phát triển của công ty: . 48
  2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 49
  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . 49
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và năng lực tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . .54
  2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 54
  2.2 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 59
  2.2.1 Phân tích quy mô vốn của công ty: 59
  2.2.2. Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán .62
  2.3.Phân tích chi tiết tình hình tài chính của công ty 65
  2.3.1 Phân tích tình hình phân bổ vốn: .65
  2.3.1.1. Sự thay đổi về số lượng, quy mô tỷ trọng của từng loại vốn .65
  2.3.1.2. Tỷ xuất đầu tư: .68
  2.3.2. Phân tích kết cấu nguồn vốn của công ty 69
  2.3.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty 73
  2.3.3.1.Phân tích tình hình công nợ của công ty .74
  2.3.3.1.1.phân tích các khoản phải thu: 74
  2.3.3.1.2.Các khoản phải trả . .76
  2.3.3.1.3. Tỷ trọng các khoản phải thu, phải trả chiếm trong tổng số vốn lưu động .77
  2.3.3.1.4.Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả 78
  2.4.Phân tích nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của công ty 79
  2.4.1. Hệ số khả năng thanh toán . .83
  2.4.2. Hệ số thanh toán hiện hành . 83
  2.4.3. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 84
  2.4.4. Hệ số thanh toán nhanh . 85
  2.4.5. Hệ số thanh toán của vốn lưu động 86
  2.4.6. Vốn hoạt động thuần .87
  2.4.7. Hệ số quay vòng hàng tồn kho và số ngày của một vong quay hàng tồn kho 88
  2.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lợi của vốn: 89
  2.5.1.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 89
  2.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản 90
  2.5.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 92
  2.5.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động .93
  2.5.2.3. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn .95
  2.5.2.3.1. Hệ số sinh lợi của vốn kinh doanh 95
  Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình
  3.1. Đánh giá tình hình tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . . .98
  3.1.1.Thực trạng về tình hình tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình .98
  3.1.2.Một số giải pháp về hoạt động tài chính của công ty tư vấn giám sát và xây dựng công trình . .99
  3.1.3.Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích .105
  3.1.4. Hoàn thiện công tác kế toán . .107
  3.1.5. Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính 108
  3.1.6. Thực hiện công tác phân tích tài chính một cách thường xuyên .109
  3.1.7. Sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích tài chính .110
  3.2. Kiến nghị . .110
  3.2.1Đối với công ty 111
  3.2.2. Đối với nhà nước . 112
  Kết luận . 116
  Tài liệu tham khảo . 117


  Xem Thêm: Phân tích tài chính công ty tư vấn giám sát công trình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính công ty tư vấn giám sát công trình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status