Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tài Chính Trong Doanh Nghiệp tại Công ty Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ’

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tài Chính Trong Doanh Nghiệp tại Công ty Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ’


  PHẦN MỞ ĐẦU

  Nước ta từ nền kinh tế tập trung, bao cấp nay chuyển thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và được hoạt động dưới sự điều tiết của Nhà nước. Trong đó vấn đề báo cáo tài chính rất quan trọng phải được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước.
  Báo cáo tài chính là chứng từ cần thiết trong kinh doanh, báo cáo tài chính đóng vai trò rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Các nhà đầu tư trong doanh nghiệp sẽ quyết định chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp. Các nhà đầu tư bên ngoài quan tâm để rót vốn thu lợi nhuận cho họ.
  -BCTC là chứng từ cần thiết trong kinh doanh :
  BCTC đóng vai trò rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp của bạn. Các nhà đầu tư trong doanh nghiệp sẽ quyết định chiến lược đầu tư phát triến doanh nghiệp. Các nhà đầu tư bên ngoài quan tâm để rót vốn thu lợi nhuận cho họ.
  -Đối với các nhà đầu tư trong doanh nghiệp:
  BCTC giữ vai trò quan rất quan trọng đối với các nhà đầu tư tài chính trong doanh nghiệp. Các cổ đông sử dụng chúng để theo dõi tình hình vốn đầu tư của mình đang được quản lý như thế nào. Còn các chuyên gia quản lý tài chính doanh nghiệp sẽ phân tích các số liệu thu chi để nắm bắt được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó sẽ đưa ra các quyết định chính xác về các lĩnh vực cần thiết để can thiệp, các cơ hội đầu tư kinh doanh mang lại thành công cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng của các khoản nợ với việc cân bằng thu chi lâu dài và việc có khả năng phát sinh sau khi vay tiền đầu tư.


  -Đối với nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp:
  Đọc hiểu một báo cáo tài chính công ty khi ấy bạn đã nắm rõ được tình hình nội bộ công ty: nền tảng doanh nghiệp tốt hay không, doanh nghiệp có đang phát triển hay không, hệ thống tài chính doanh nghiệp hoạt động như thế nào. Người cho vay vốn và cung ứng vật liệu xem BCTC với mục đích xác định khả năng thanh toán của công ty họ giao dịch. Các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp lại quan tâm đến BCTC ở khía cạnh khác để xác định cơ hội đầu tư như là thực hiện dự án kinh doanh sản xuất hay đầu tư cổ phiếu của công ty bạn.
  Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ với các công trình lại khá lớn thì vấn đề quản lý tài chính có thể coi là vấn đề rất quan trọng của Công ty. Vì vậy điều tất yếu là Công ty phải quan tâm đến báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
  Trong thời gian thực tập, nhận được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Công ty, em đã được làm quen và tìm hiểu công tác thực tế tại Công ty. Em nhận thấy báo cáo tài chính trong Công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu về phần thực hành báo cáo tài chính trong phạm vi bài viết này, em xin trình bày đề tài: “Báo Cáo Tài Chính Trong Doanh Nghiệp tại Công ty Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ’’

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I
  LÝ LUẬN CHUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  TRONG DOANH NGHIỆP . .1
  I. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc lập BCTC . 1
  1. Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính .1
  1.2. Nguyên tắc cơ bản lập BCTC .3
  1.3. Các công việc kế toán phải làm trước khi lập BCTC . 5
  2. Nội dung của BCTC 5
  2.1. Hệ thống BCTC 5
  2.2. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi các BCTC 6
  II. Nội dung, kết cấu và phương pháp lập BCTC 7
  1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 7
  1.1. Mục đích của bảng cân đối kế toán 7
  1.2. Kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán . 7
  1.3. Lập và trình bày bảng cân đối kế toán 15
  2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 18
  2.1. Mục đích của báo cáo kết quả kinh doanh . 18
  2.2. Kết cấu và nội dung của báo cáo kết quả kinh doanh 19
  2.3. Lập và trình bày báo cáo kết quả kinh doanh . 20
  3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 28
  3.1. Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ . 28
  3.2. Kết cấu và nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 29
  3.3. Lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ .36
  4. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 41
  4.1. Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính . 41
  4.2. Nội dung của bảng thuyết minh báo cáo tài chính .41
  4.3. Phương pháp lập bản thuyết minh báo cáo tài chính 42
  CHƯƠNG II
  THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  TRONG DOANH NGHIỆP TẠI
  “Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ” . 44
  I. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 44
  1) Giới thiệu các nét khái quát về doanh nghiệp . 44
  2) Quá trình xây dựng và phát triển của công ty . 45
  3) Chức năng và nhiệm vụ chính của công ty . 46
  1. Chức năng chính của công ty 46
  2. Nhiệm vụ chính .47
  II. Bộ máy quản lý của doanh nghiệp 55
  1) Các nguyên tắc chủ yếu của
  cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 55
  2) Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .55
  3) Các yêu cầu của bộ máy tổ chức quản trị doanh nghiệp .56
  4) Sơ đồ tổ chức bộ máy quản trị công ty .56
  5) Quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp 59
  III. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 60
  1) Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
  thông qua một số báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: .60
  1. Bảng cân đối kế toán (vốn – nguồn vốn) các năm trước .60
  2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (lỗ - lãi) các năm trước 66
  3. Báo cáo tiền lương .68
  4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Báo cáo cân đối thu chi tiền tệ) 69

  2) Đánh giá những thuận lợi và khó khăn
  trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .71
  CHƯƠNG III
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  TRONG DOANH NGHIỆP TẠI
  “Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ” 73
  I. Đánh giá công tác lập và phân tích BCTC ở công ty
  cổ phần xây dựng thương mại Phú Mỹ .73
  1. Những ưu điểm 73
  1.1. Về tổ chức lập BCTC . 73
  1.2. Về tổ chức phân tích BCTC. . 75
  2. Những hạn chế. .75
  2.1. Về tổ chức lập BCTC .75
  2.2. Về tổ chức phân tích BCTC .76
  3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
  BCTC tại công ty cổ phần xây dựng thương mại Phú Mỹ .77
  3.1. Về tổ chức lập BCTC. .78
  3.2. Về tổ chức phân tích BCTC .79
  KẾT LUẬN 80


  Xem Thêm: Tài Chính Trong Doanh Nghiệp tại Công ty Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ’
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tài Chính Trong Doanh Nghiệp tại Công ty Công ty cổ phần xây dựng – Thương mại Phú Mỹ’ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status