Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh


  Lời nói đầu


  Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình.
  Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá rình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất phải kể đến là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
  Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả.
  Nhận thức được vấn đề này, với những kiến thức đã được học ở trường, cùng với những kiến thức thu nhận được trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh”.
  Em xin trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy Mầu Quang Minh, các thầy cô trong khoa Kế toán cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh đã hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong thời gian qua để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn của em được chia làm ba phần chính như sau:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh


  MỤC LỤC
  Chương 1:
  Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
  1.1. Khái niệm, ý nghĩa của bán hàng và xác định kết quả bán hàng:
  1.1.1. Khái niệm:
  1.1.2. ý nghĩa của bán hàng:
  1.1.3. Xác định kết quả bán hàng:
  1.2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng:
  1.3. Các phương thức bán hàng chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại:
  1.3.1. Phương thức bán buôn hàng hóa:
  1.3.2. Phương thức bán lẻ hàng hóa:
  1.3.3. Phương thức bán hàng qua đại lý kí gứi:
  1.4. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu:
  1.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
  1.4.1.1. Khái niệm:
  1.4.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu:
  1.4.1.3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng:
  1.4.1.4. Chứng từ kế toán sử dụng:
  1.4.1.5. Tài khoản kế toán sử dụng:
  1.4.1.6. Phương pháp hạch toán kế toán:
  1.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
  1.4.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng:
  1.4.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng:
  1.5. Kế toán giá vốn hàng bán:
  1.5.1. Khái niệm:
  1.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng:
  1.5.3. Tài khoản kế toán sử dụng:
  1.5.4. Phương pháp tính trị giá vốn thực tế của hàng xuất bán:
  1.5.4.1. Tính trị giá mua của hàng xuất bán:
  1.5.4.2. Chi phí mua phân bổ cho hàng xuất bán:
  1.5.5. Phương pháp hạch toán kế toán:
  1.6. Kế toán chi phí bán hàng:
  1.6.1. Nội dung chi phí bán hàng:
  1.6.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán kế toán:
  1.6.2.1. Tài khoản sử dụng:
  1.6.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán:
  1.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
  1.7.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp:
  1.7.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán kế toán:
  1.7.2.1. Tài khoản sử dụng:
  1.7.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán:
  1.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng:
  1.8.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng:
  1.8.2. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán kế toán:
  1.8.2.1. Tài khoản sử dụng:
  1.8.2.2. Phương pháp hạch toán kế toán:
  Chương 2:
  Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh
  2.1. Tổng quan về Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh:
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh:
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý (Sơ đồ 12 – Phụ lục) :
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban :
  2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong những năm gần đây:
  2.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty:
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán:
  2.2.2. Đặc điểm công tác kế toán của công ty:
  2.3. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh:
  2.3.1. Các phương thức bán hàng tại công ty:
  2.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
  2.3.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng:
  2.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng:
  2.3.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán:
  2.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán:
  2.3.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng:
  2.3.3.2. Tài khoản sử dụng:
  2.3.3.3. Phương pháp hạch toán kế toán:
  2.3.4. Kế toán các khoản giảm trừ:
  2.3.4.1. Nội dung và tài khoản kế toán sử dụng:
  2.3.4.2. Phương pháp hạch toán kế toán:
  2.3.5. Kế toán chi phí bán hàng:
  2.3.5.1. Nội dung:
  2.3.5.2. Chứng từ kế toán sử dụng:
  2.3.5.3. Tài khoản sử dụng:
  2.3.5.4. Phương pháp hạch toán kế toán:
  2.3.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:
  2.3.6.1. Nội dung:
  2.3.6.2. Chứng từ kế toán sử dụng:
  2.3.6.3. Tài khoản sử dụng:
  2.3.6.4. Phương pháp hạch toán kế toán:
  2.3.7. Kế toán xác định kết quả bán hàng:
  2.3.7.1. Tài khoản sử dụng:
  2.3.7.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng:
  Chương 3:Một số ý kiến nhằm nâng cao công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh
  3.1. Nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty:
  3.1.2.1. Những ưu điểm:
  3.1.2.2. Những tồn tại:
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty:
  Kết luận:
  Phụ lục:


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Kĩ Thuật Bảo Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status