Kế toán chi phí (CPSX) & tính giá thành (GTSP) ở doanh nghiệp vận tải

Lời nói đầu
Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6 (1986, nước ta chuyển từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang một nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp từ doanh nghiệp Nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân đều phải hoạt động có hiệu quả, đảm bảo có đủ sức cạnh tranh để đứng vững trên thị trường. Đối với doanh nghiệp công tác kế toán có vai trò quan trọng, giúp các nhà quản lý đưa ra những quyết định đúng đắn về sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Trong những năm gần đây, cơ cấu nền kinh tế nước ta có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tăng dần tỉ trọng của các ngành dịch vụ. Trong đó, dịch vụ vận tải đóng một vai trò quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch ngày một nhiều của dân cư. Để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đòi hỏi công tác kế toán phải được thực hiện tốt, đặc biệt là kế toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải, có tổng hợp chi phí sản xuất đúng, tính giá thành đúng thì doanh nghiệp mới đánh giá được chính xác hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra các giải pháp đúng đắn nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Ngành vận tải là một ngành dịch vụ đa dạng, bao gồm nhiều loại hình hoạt động như vận tải ô tô, vận tải đường sắt, vận tải biển, đường sông, vận tải hàng không, vận tải thô sơ . Mỗi loại hình vận tải trên đều có những đặc điểm đặc thù chi phối đến công tác kế toán. Trong bài viết này, tôi chỉ xin đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành trong các doanh nghiệp vận tải ô tô.
Bài viết của tôi bao gồm những phần chính sau:
- Phần 1: Những vấn đề lý luận về kế toán chi phí và tính giá thành ở doanh nghiệp vận tải (DNVT)
- Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành ở và những ý kiến đề xuất.
I. Thực trạng kế toán chi phí và tính giá thành ở DNDV
II. Những ý kiến đề xuất


Xem Thêm: Kế toán chi phí (CPSX) & tính giá thành (giá thành sản phẩm) ở doanh nghiệp vận tải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí (CPSX) & tính giá thành (giá thành sản phẩm) ở doanh nghiệp vận tải sẽ giúp ích cho bạn.