Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và
dịch vụ Đức Hà

Trong quá trình SXKD, con người luôn là một nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc một chu trình hoạt động sản xuất. Chính vì vậy tiền lương chính là cầu nối giữa người sử dụng lao động với người cung cấp sức lao động.
Đối với người lao động, tiền lương chính là động lực thúc đẩy họ hăng hái tham gia lao động sản xuất. Do đó cần có những chính sách tiền lương thoả đáng để động viên khuyến khích người lao động phát huy khả năng sáng tạo, tăng năng suất lao động, gắn thu nhập của mình với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tiền lương có ý nghĩa rất to lớn về mặt kinh tế chính trị, cho nên hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một công tác quan trọng không thể thiếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Làm tốt công tác này sẽ giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong việc điều tiết, sử dụng lao động, đáp ứng nhu cầu của sản xuất trong nền kinh tế thị trường.
Qua một tháng thực tập tại Công ty thương mại và Dịch vụ Đức Hà, tiếp xúc với thực tiễn quản lý sản xuất đặc biệt là của Phòng kế toán-tài chính của công ty, dưới sự giúp đỡ tận tình của Giám đốc Nguyễn Đình Tuấn và các cán bộ, nhân viên phòng Kế toán, em đã chọn đề tài “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và dịch vụ Đức Hà ”. Báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận, được chia thành 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về tiền lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Công tác hạch toán tiền lương tại Công ty Thương mại và dịch vụ Đức Hà
Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và dịch vụ Đức Hà


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và dịch vụ Đức Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thương mại và dịch vụ Đức Hà sẽ giúp ích cho bạn.