Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Việt Hoa

Thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng và là một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất kinh doanh của bất kỳ một đơnvị sản xuất kinh doanh nào. Kinh tế càng phát triển càng đòi hỏi thương mại phải phát triển phù hợp với yêu cầu của hoàn cảnh mới.
Hoạt động chủ yếu của thương mại là tiêu thụ hàng hoá, cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng và là hoạt động quan trọng nhất của toàn bộ quá trình kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại. Đây là giai đoạn cuối cùng nhưng quyết định đến toàn bộ hoạt động kinh doanh, nó ảnh hưởng tới vốn lưu động hàng hoá – mà vốn hàng hoá chiếm phần lớn trong tổng tài sản của đơn vị thương mại.
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ là một bộ phận kế toán quan trọng nhất trong công tác kế toán của đơn vị thương mại. Phần hành này quyết định đến toàn bộ quá trình luân chuyển vốn lưu động hàng hoá, vốn lưu động bằng tiền và hiệu quả kinh doanh của toàn đơn vị. Làm tốt công tác kế toán tiêu thụ tức là đã tạo ra cơ sở vững chắc cho việc quản lý hiệu quả nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp.
Bên cạnh việc tạo ra hiệu quả kinh doanh từ hoạt động kế toán, doanh nghiệp còn phải luôn thay đổi nắm bắt được nhu cầu thị trường để cung cấp các sản phẩm phù hợp, có phương thức tiêu thụ hợp lý để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH đầu tư phát triển Việt Hoa, em đã cố gắng tìm hiểu toàn bộ quy trình hạch toán kế toán phần hành tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của công ty. Chuyên đề thực tập của em là: hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Việt Hoa.
Chuyên đề bao gồm hai phần:
- Phần một: Khái quát về công ty TNHH đầu tư phát triển Việt Hoa.
- Phần hai: Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Việt Hoa.
- Phần ba: Hoàn thiện toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Việt Hoa.


Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Việt Hoa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Việt Hoa sẽ giúp ích cho bạn.