Tập hợp CPSX & tính GTSP

LỜI NÓI ĐẦU
Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản phẩm và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đáp ứng đầy đủ, trung thực, kịp thời yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Khi tập hợp chi phí sản xuất (CFSX) và tính giá thành sản phẩm(Z) , ngoài yêu cầu chính xác, đầy đủ còn phải đảm bảo sự hợp lý. Hiện nay, trong các doanh nghiệp sản xuất việc tập hợp CFSX và tính Z còn có một số điểm chưa thật hợp lý. Hơn nữa, xu hướng phát triển kinh tế và sự gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đòi hỏi phải hoàn thiện những tồn tại đó, để doanh nghiệp có thể xác định được một mức giá hợp lý, chính xác bảo đảm đồng thời hai yếu tố cạnh tranh và lợi nhuận
Đó chính là lý do mà tôi chọn đề tài này để thực hiện chuyên đề. Với phương châm “Học hỏi” phương pháp nghiên cứu của chuyên đề này là trên cơ sở phân tích về mặt lý luận, khảo sát thực trạng để tìm ra những vấn đề tồn tại, từ đó đề xuất những ý kiến đóng góp .
Bố cục của chuyên đề gồm 2 phần
+ Phần I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính Z ở các doanh nghiệp sản xuất
+ Phần II: Thực trạng và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính Z


Xem Thêm: Tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.