Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty
TNHH Kiểm toán, Tư vấn, Xây dựng Việt Nam


LỜI NÓI ĐẦU

Để giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn, mỗi sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường đều phải trải qua một giai đoạn thực tập về chuyên ngành mình đã học. Trên cơ sở đó củng cố được kiến thức đã học, biết cách áp dụng lý luận linh hoạt vào thực tế và có hình dung cụ thể hơn về công việc sau khi ra trường.
Là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Kiểm toán, khoa Kế toán của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, em đang thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam CIMEICO. CIMEICO là một trong những đơn vị kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn phù hợp với chuyên ngành em được học. Công ty đã tạo điều kiện cho em đến thực tập. Đó là một thuận lợi rất lớn cho em trong việc vận dụng những kiến thức đã được học tại nhà trường vào thực tiễn, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt hoạt động chung cũng như cách thức tổ chức công tác kiểm toán của Công ty.
Sau một thời gian gần 3 tháng thực tập tại văn phòng Công ty và đi thực tế một vài khách hàng, em đã có những hiểu biết ban đầu về quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty thực hiện. Mặt khác nhận thức được tầm quan trọng của quy trình kiểm toán báo cáo tài chính đối với một cuộc kiểm toán cũng như những ưu và nhược điểm của quy trình do Công ty thực hiện, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn, Xây dựng Việt Nam” cho báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.

Báo cáo gồm các nội dung:
Chương 1: Lý luận chung về quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.
Chương 2: Thực trạng tổ chức quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng Việt Nam (CIMECO).
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán tại Công ty


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn, Xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn, Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.