Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Lũng Lô

Lời mở đầu

Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty xây dựng Lũng Lô là khâu quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất chính xác, khoa học tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.

Trong thời gian thực tập tại Công ty xây dựng Lũng Lô, được sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Trần long cùng sự giúp đỡ của các cô chú phòng Tài chính-Kế toán Công ty em đã hoàn thành chuyên đề: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Lũng Lô”. Qua đó em có cơ hội tiếp xúc trực tiếp để hoàn thiện dần phần kiến thức đã học cũng như hiểu rõ hơn về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Và trong bài viết em cũng đã đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực nhưng do trình độ lý luận nhận biết và thời gian tìm hiểu thực tế có hạn nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được ý kiến bổ sung và góp ý của cô giáo hướng dẫn cũng như các cô chú phòng Tài chính-Kế toán của Công ty để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP.
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Lũng Lô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng Lũng Lô sẽ giúp ích cho bạn.