Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần may lê trực

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay , hội nhập quốc tế là yếu tố sống còn của một nền kinh tế . Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ , khi đó các Doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường , mà muốn tồn tại phải có những chuyển đổi phù hợp . Cổ phần hoá là một trong những cách mà các Doanh nghiệp tạo ra cho mình cơ sở để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường . Cổ phần hoá sẽ làm cho các Doanh nghiệp có một cơ chế mới , có một môi trường mới , có một động lực mới để phát triển . Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng phải làm thế nào để hoạt động trong môi trường mới đó thật hiệu quả . Hoạt động hiệu quả phụ thuộc rất nhiều yếu tố , một trong những yếu tố đó là người quản lý doanh nghiệp , người quản lý phải nắm vững được doanh nghiệp của mình , phải điều khiển doanh nghiệp mình đi đúng hướng .

Để quản lý tốt doanh nghiệp , người quản lý cần nắm vững các thông tin của doanh nghiệp , đó là nhiệm vụ của các phòng ban trong doanh nghiệp . Trong đó , phòng kế toán là phòng có nhiệm vụ khá quan trọng , phòng kế toán phải cung cấp cho người quản lý những thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp , nguồn vốn của Doanh nghiệp , tài sản của Doanh nghiệp , kết quả hoạt động của Doanh nghiệp . từ đó kế toán phân tích những thông tin tài chính , góp phần giúp người quản lý đưa ra những quyết định điều hành hoạt động doanh nghiệp . Bên cạnh đó, là một Doanh nghiệp cổ phần , nên công tác kế toán càng rất được coi trọng vì nó giúp các cổ đông , các nhà đầu tư, các chủ nợ có nhận định chính xác về khả năng của Doanh nghiệp , tình hình hoạt động của doanh nghiệp vì họ chính là những người chủ đích thực của doanh nghiệp .

Được sự giúp đỡ của cán bộ , nhân viên Công ty cổ phần may Lê Trực em xin phép được tìm hiểu tổng quan và đưa ra nhận xét về công tác kế toán của Công ty. Công ty cổ phần may Lê Trực là một trong những doanh nghiệp cổ phần hoá làm ăn có hiệu quả , có uy tín trên thị trường tuy có thời gian cổ phần hoá chưa lâu. Do chưa có nhiều kinh nghiệm và đầy đủ kiến thức nên không tránh khỏi những hiểu biết thiếu sót . Rất mong được các thầy , cô giáo , các bạn góp ý giúp em hoàn thiện hơn bài viết của mình .


PHẦN 1
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

PHẦN 2
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần may lê trực
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần may lê trực sẽ giúp ích cho bạn.