Lời nói đầu
Ngày nay, cùng hoà nhập với chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hoá,
ngành điện đóng một vai trò chủ đạo trong chiến lược Phát triển kinh tế của cả
nước. Tuy nhiên hiện nay năng lượng điện để sản xuất và tiêu dùng còn thiếu rất
nhiều. Nhà nước, chính phủ Việt Nam đã có rất nhiều phương án để khắc phục vấn
đề này như trong quy hoạch Phát triển năng lượng điện chính phủ đã đưa ra danh
mục Xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện và nâng cấp mở rộng các nhà
máy điện hiện có.
Đặc biệt cùng với sự hội nhập kinh tế thế giới các khu công nghiệp, chế
xuất Phát triển mạnh, đời sống nhân dân ngày càng cao do dó đã kéo theo nhu cầu
sử dụng điện tăng đột biến. Vì vậy việc xây dựng, nâng cấp các nhà máy nhiệt
điện được chính phủ quan tâm hàng đầu như : Xây dựng mở rộng nhà máy nhiệt
điện Phả Lại 2, Uông Bí 2, Ninh Bình .Xây dựng mới nhà máy nhiệt điện Quảng
Ninh 1, Quảng Ninh 2, Cẩm Phả 1, Cẩm Phả 2, Mông Dương 1, Mông Dương 2,
Sơn Động, Mạo Khê .
Song song với việc Xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện là việc bảo
dưỡng, sửa chữa, nâng cấp nhà máy điện. Hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi cho
nhà máy nhiệt điện là một trong những hệ thống đóng vai trò quan tr ng bởi thổi

bụi đều đặn để duy trì công suất hấp thụ nhiệt của các đường ống lò hơi, tăng hiệu
suất truyền nhiệt của các đường ống sinh hơi, nâng cao tuổi thọ và năng suất lò
hơi. Do hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi cho nhà máy nhiệt điện nước ta hiện
nay phụ thuộc vào kỹ thuật nước ngoài, giá thành cao nên việc bảo dưỡng, sửa
chữa, thay thế gặp khó khăn. Vì vậy đề tài: “Khảo sát thiết kế hệ thống điều
khiển thổi bụi lò hơi cho nhà máy nhiệt điện” thay thế hệ thống thổi bụi hiện tại
trong tình trạng bị hỏng hoặc có nỗi phần mềm điều khiển không khắc phục được
cần phải làm bởi làm được như vậy chắc giá thành sẽ rẻ hơn mà chúng ta hoàn chủ
động trong việc bảo hành, sửa chữa mà không phụ thuộc vào chuyên gia nước
ngoài. Cũng qua đó bản đồ án này đã được hoàn thành, mong muốn có thể từ đây
Xây dựng được một hệ thống thổi bụi tại Việt Nam với đặc điểm kỹ thuật và giá
thành hợp lý hơn.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . . . . 1
DANH MỤC HÌNH VẼ . . . 5
Chương 1: Những vấn đề cơ bản của lò hơi
1.1. Vai trò của lò hơi trong nhà máy nhiệt điện . .6
1.2. Mô tả sơ lược đặc tính kỹ thuật lò hơi, máy thổi bụi nhà máy nhiệt điện Phả
Lại 2 . . . .8
1.3. Vai trò của máy thổi bụi trong nhà máy nhiệt điện .15
1.4. Nhiệm vụ của hệ thống điều khiển máy thổi bụi . 17
Chương 2: Máy thổi bụi
2.1. Mô tả chung máy thổi bụi . .18
2.2. Mô tả cấu trúc máy thổi bụi . 19
2.3. Giới thiệu hoạt động máy thổi bụi . 22
2.4. Thông số cơ chính máy thổi bụi . .23
2.4.1. Thông số cơ chính máy thổi bụi ngắn (Wall Blower-WB) 23
2.4.2. Thông số cơ chính máy thổi bụi dài (Long Sootblower-LSB) .25
2.5. Van điều khiển và nguyên tắc vận hành . .27
2.5.1. Nguyên lý làm việc của hệ thống van . .27
2.5.2. Thiết kế sơ đồ hệ thống van . .29
2.5.3. Chức năng các van . .31
2.5.4. Mô tả nguyên lý vận hành của hệ thống van . .33
2.6. Bộ điều khiển điện truyền động tuyến tính Modat 34
2.7. Cảm biến (Sensor áp và Sensor nhiệt) . . .37
2.7. 1.Cảm biến áp suất (Sensor áp kiểu DMP 333) . . .37
2.7.2. Cảm biến nhiệt độ (Sensor nhiệt - PT100) . . .39
Chương 3: Giới thiệu PLC Simatic S7-300
3.1. Mở đầu . . . . .43
3.2. Cấu trúc phần cứng của PLC S7-300 . 44
3.2.1. Giới thiệu PLC S7-300 . 44
3.2.2. Giới thiệu các module PLC S7-300 . .44
3.2.3. Cấu trúc bộ nhớ CPU . .52
3.3. Phần mềm STEP 7 . 54
3.3.1. Chức năng của phần mềm STEP 7 . 54
3.3.2. Ngôn ngữ lập trình . . 5 4
3.3.3. Các bước thực hiện để viết một chương trình điều khiển .55
Chương 4: Thiết kế trạm PLC, mạch lực và chương trình điều khiển cho hệ
thống thổi bụi
4.1. Thiết lập bài toán điều khiển và trạm PLC . .58
4.1.1. Nguyên tắc hoạt động và các thành phần chính của hệ thống thổi bụi 58
4.1.2. Cấu hình trạm PLC . 58
4.2. Cơ cấu chấp hành và mạch lực cho hệ thống thổi bụi .61
4.2.1. Cơ cấu chấp hành . . 61
4.2.2. Mạch lực cho hệ thống thổi bụi . .63
4.3. Tổng quát quá trình hoạt động và vận hành . 63
4.3.1. Giới thiệu trình tự thổi bụi điển hình trong nhà máy nhiệt điện .63
4.3.2. Mô tả quá trình hoạt động và vận hành . .64
4.3.3. Việc kiểm tra thông thường thiết bị làm việc và thiết bị dự phòng 65
4.3.4. Các sự cố có thể xẩy ra trong hệ thống thổi bụi - Tình huống, nguyên nhân,
tín hiệu liên động - bảo vệ, xử lý của người vận hành 6 7
4.3.5. Các biện pháp an toàn khi thổi bụi các bề mặt trao đổi nhiệt lò hơi .68
4.4. Chương trình điều khiển hệ thống bằng phần mềm Step 7 69
KẾT LUẬN . . . . .70
TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 71
PHỤC LỤC . . . 72
[charge=450]http://up.4share.vn/f/4c7d75787d7d7e74/LV_09_CN_TDH_VML.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Khảo sát thiết kế hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi cho nhà máy nhiệt điện trên nền simatic s7-300
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát thiết kế hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi cho nhà máy nhiệt điện trên nền simatic s7-300 sẽ giúp ích cho bạn.