Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19/5-bộ công an
PHẦN 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY 19/5-BỘ CÔNG ANI. Công tác hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ
1. Đánh giá vật liệu - công cụ dụng cụ.
Việc hạch toán vật liệu biến động hàng ngày theo giá thực tế là một việc hết sức khó khăn phức tạp vì thường xuyên phải tính toán lại giá thực tế của mỗi nghiệp vụ nhập xuất kho.Mà nghiệp vụ nhập xuất kho thường diễn ra một cách liên tục nên công ty đã sử dụng giá hạch toán để theo dõi tình hình nhập xuất vật liệu,công cụ dụng cụ .
Giá hạch toán của tưngf loại vật liệu dựa vào giá thực tế của loai vật liệu ,công cụ dụng cụ đó ở kỳ hạch toán trước mà phòng kinh doanh xác định giá hạch toán cho loại vật liệu ,công cụ dụng cụ đó trong kỳ hạch toán này.
-Hàng ngày kế toán ghi sổ về nhập,xuất ,tồn kho vật liệu ,công cụ dụng cụ theo giá hạch toán:

Giá hạch toán vật liệu = Số lượng vật liệu * Đơn giá
Công cụ dụng cụ Công cụ dụng cụ nhập kho Hạch toán

-Đến cuối kỳ hạch toán ,kế toán tiến hành điều chỉnh giá hạch toán thành giá thực tế theo các bước sau:

+Xác định hệ số giá của từng loại vật liệu ,công cụ dụng cụ

Hệ số giá = Giá thực tế VL + Giá thực tế VL
CCDC tồn đầu kỳ CCDC nhập trong kỳ

Giá hạch toánVL + Giá hạch toán VL
CCDC tồn đầu kỳ CCDC nhập trong kỳ


+ Xác định giá thực tế VL ,CCDC xuất trong kỳ:

Giá thực tế VL = Giá hạch toán VL * Hệ số giá
CCDC xuất trong kỳ CCDC xuất trong kỳ


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19/5-bộ công an
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty may 19/5-bộ công an sẽ giúp ích cho bạn.