Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu
LỜI NÓI ĐẦU

Sau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong điều kiện mở cửa và cạnh tranh kinh tế đòi hỏi tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến một số vấn đề quan trọng đó là: Chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giá thành sản phẩm . Đối với một doanh nghiệp sản xuất như Công ty may Đáp Cầu cũng vậy, tư liệu sản xuất và cơ sở hạ tầng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Để tăng được năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã không ngừng đổi mới trang bị kỹ thuật, trong đó tài sản cố định hữu hình ( TSCĐHH) là yếu tố quan trọng bậc nhất của quá trình sản xuất.
Nhận thức được điều đó, sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty may Đáp Cầu, em đã hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu".
Ngoài “Lời nói đầu” và phần “kết luận” nội dung luận văn gồm 3 chương
Chương I : Lý luận chung về kế toán TSCĐHH
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu.
Để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này trước hết em xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty may Đáp Cầu, trực tiếp là Cô Đặng Thị Chung, Phó giám Đốc đã tạo điều kiện cho em được thực tập. Em xin cảm ơn các cô các chú trong phòng Tài chính kế toán Công ty may Đáp Cầu, chú Trần Mạnh Thanh, Phòng kế toán đã gúp đỡ em thu thập số liệu, thông tin để viết bản luận văn này. Sau cùng em xin đặc biệt cảm ơn thầy Lục Diệu Toán đã tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình viết bản luận văn này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô trong Khoa Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Quản lý & Kinh doanh Hà Nội đã dạy dỗ em trong suốt khoá học.
Hà Nội, tháng 6 năm 2005
Sinh viên
Vương Thị Lệ Hương


Xem Thêm: Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu sẽ giúp ích cho bạn.