Hoạch tóan kế tóan tiền lương và các khoản trích theo lương

LỜI NÓI ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, chuyên nghành kế toán được nhiều nhà kinh tế quản lý kinh doanh và các chủ doanh nghiệp quan niệm như một “Ngụn ngữ kinh doanh” và coi đó là một “nghệ thuật” để ghi chép-phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong quá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định phù hợp của các đối tượng sử dụng thông tin. Song dù quan niệm như thế nào chăng nữa thỡ kế toán luôn là cụng cụ quản lý và cú vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước và quản lý vi mô của doanh nghiệp.


Xem Thêm: Hoạch tóan kế tóan tiền lương và các khoản trích theo lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch tóan kế tóan tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp ích cho bạn.